Βιβλιοθήκη(964 Έντυπα)
Εκτύπωση
Tα βιβλία του K.Π. Kαβάφη κατά την κατανομή τους σε κατηγορίες στο Aρχείο Kαβάφη και σύμφωνα με την έκδοση H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Bιβλία στα νέα ελληνικά
4. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
5. Bιβλία στα λατινικά
6. Iερά κείμενα
7. Bιβλία στα αγγλικά
8. Bιβλία στα γαλλικά
9. Bιβλίο στα γερμανικά
10. Bιβλία στα ιταλικά
11. Tαξιδιωτικά
12. Λεξικά

1. Bιβλία στα ιταλικά^ 
    1. Filadelfeo, Alessandro. L’uomo scimmia degenerata.
     Mετ. από τα γαλλικά: Gaetano Buja. Napoli, Tipogafia Melfi & Joele, 1898.
 
    2. Leopardi, Giacomo. Poesie.
     Torino-Milano, Casa Editrice Italiana de M. Guigoni, 1862.
 
    3. Machiavelli, Niccolò. Commedie. La Mandragola-La Clizia.
     Roma, Edoardo Perino Editore, 1884.
 
    4. Manzoni, A. I Promessi Sposi. Storia Milanese del Secolo XVII.
     Roma, Edoardo Perino Editore-Tipografo, 1892.
 
    5. Mariani, Mario. La casa dell’uomo.
     Milano, Casa Editrice Sonzogno, χ.χ.
 
    6. Monti, Vincenzo. Tragedie.
     Firenze, Presso Angiolo Garinei Libraio, 1825.
 
    7. Pea, Enrico. Fole.
     Pescara, Industrie Grafiche, 1910.
 
    8. Pea, Enrico. Lo spaventacchio.
     Firenze, Pubblicato dalla Libreria della Voce, 1914.
 
    9. Sinadinò, Agostino J. Il Dio dell’attimo. Marginalia.
     Alessandria d’Egitto, Stabilimento A. Mourès (A. Mourès e Co), 1910.
 
    10. Sinadino, Agostino J. Le presenze invisibili.
     Alessandria-Egitto, Cartoleria & Tipografia Albert Zoller, 1898.
 
    11. Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata.
     Tomo I. Prato, Dalla Tipografia Vannini, 1822.
 
    12. [Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata.
     Tomo II. Prato, Dalla Tipografia Vannini, 1822].
 
    13. Wagner, Riccardo. Lohengrin. Grande opera romantica in tre atti. Parole e musica di Riccardo Wagner.
     Mετ. Salvatore de C. Marchesi. Milano-Roma-Napoli-Palermo, G. Ricordi & C., χ.χ.
 
^