Βιβλιοθήκη(964 Έντυπα)
Εκτύπωση
Tα βιβλία του K.Π. Kαβάφη κατά την κατανομή τους σε κατηγορίες στο Aρχείο Kαβάφη και σύμφωνα με την έκδοση H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Bιβλία στα νέα ελληνικά
4. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
5. Bιβλία στα λατινικά
6. Iερά κείμενα
7. Bιβλία στα αγγλικά
8. Bιβλία στα γαλλικά
9. Bιβλίο στα γερμανικά
10. Bιβλία στα ιταλικά
11. Tαξιδιωτικά
12. Λεξικά

1. Bιβλία στα αγγλικά^ 
    1. Scottish Song. A Selection of the Choicest Lyrics of Scotland Compiled and Arranged, with Brief Notes.
     Eπιμ. Mary Carlyle Aitken. (Golden Treasury Series). London, Macmillan and Co, 1874.
 
    2. Abbott, G.F. Macedonian Folklore.
     Cambridge, At the University Press, 1903.
 
    3. Arnold, Matthew. Newman, F.W. On Translating Homer. With F.W. Newman’s «Homeric Translation» and Arnold’s «Last Words».
     (The New Universal Library). London-New York, George Routledge & Sons Limited-E.P. Dutton & co., χ.χ.
 
    4. Austen, Jane. Mansfield Park.
     (Everyman’s Library-Fiction). London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd-E.P. Dutton & Co., <1913>.
 
    5. Bellamy, Edward. Looking Backward. 2000-1887.
     London, Frederick Warne and Co., χ.χ.
 
    6. Bridges, Robert. Demeter. A Mask.
     Oxford, At the Clarendon Press, 1905.
 
    7. Brontë, Anne. The Tenant of Wildfell Hall.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume VI). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    8. Brontë, Anne. Brontë, Charlotte. Brontë, Emily. Brontë, Patrick. The Professor by Charlotte Brontë and Poems by Charlotte, Emily, and Anne Brontë and the Rev. Patrick Brontë.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume IV). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    9. Brontë, Charlotte. Jane Eyre.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume I). London, Smith, Elder & Co., 1899.
 
    10. Brontë, Charlotte. Shirley.
     (The Haworth edition. The Life and works of Charlotte Brontë and her sisters, in seven volumes with portraits and illustrations, Volume II). London, Smith Elder & Co., 1899.
 
    11. Brontë, Charlotte. Villette.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume III). London, Smith, Elder & Co., 1899.
 
    12. Brontë, Emily. Brontë, Anne. Wuthering Heights. Agnes Grey.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume V). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    13. Broughton, Rhoda. Doctor Cupid. A Novel.
     London, Richard Bentley & Son, 1887.
 
    14. [Bulwer-Lytton, Edward George], Devereux.
     London, Henry Colburn, 1841.
 
    15. Byron, Lord [George Gordon]. The Poetical Works.
     Edinburgh, William P. Nimmo, χ.χ.
 
    16. Caine, Hall. The Deemster.
     London, Chatto & Windus, 1888.
 
    17. Conway, Hugh. Called Back.
     (Arrowsmith’s Bristol Library, Vol. 1). Bristol-London, J.W. Arrowsmith, 1884.
 
    18. Cook, Lady (née Tennessee Claflin). Essays on Social Topics.
     London, The Roxburghe Press Limited, χ.χ.
 
    19. Dante Alighieri. The Divine Comedy.
     Vol. I. Mετ. Henry Wadsworth Longfellow. (Collection of British Authors. Vol. 901). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1867 <1880>.
 
    20. Dante Alighieri. The Divine Comedy.
     Vol. II. Mετ. Henry Wadsworth Longfellow. (Collection of British Authors. Vol. 902). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1867 <1881>.
 
    21. Dante Alighieri. The Divine Comedy.
     Vol. III. Mετ. Henry Wadsworth Longfellow. (Collection of British Authors. Vol. 903). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1867 <1881>.
 
    22. Davidson, John. Fleet Street Eclogues. London, Elkin Mathews & John Lane, 1893.
     London, Elkin Mathews & John Lane, 1893.
 
    23. Dickens, Charles. Christmas Books.
     London, Chapman and Hall, χ.χ.
 
    24. Dickens, Charles. The Adventures of Oliver Twist.
     (The Miniature Library of Prose Authors). London, W. Kent and Co., χ.χ.
 
    25. Dickens, Charles. The Posthumous Papers of the Pickwick Club.
     London, Chapman and Hall, 1868.
 
    26. Dobrée, Bonamy. Sir John Denham. A Conversation between Bishop Henry King and Edmund Waller, at the Palace, Chichester, March 1669.
     Kensington, At the Cayme Press, 1927.
 
    27. Doyle, A. Conan. A Study in Scarlet.
     (Collection of British Authors. Vol. 2812). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1892 <1903>.
 
    28. Doyle, A. Conan. The Return of Sherlock Holmes.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 3796). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905.
 
    29. Doyle, A. Conan. The Return of Sherlock Holmes.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 3797). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905.
 
    30. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Adam Bede.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 482). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1859 <1899>.
 
    31. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Adam Bede.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 483). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1859 <1899>.
 
    32. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Romola.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 682). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1863 <1891>.
 
    33. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Romola.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 683). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1863 <1892>.
 
    34. F.[rere], B.C. More about Crusoe.
     χ.τ., χ.ε., 1925.
 
    35. Fielding, Henry. The Adventures of Joseph Andrews.
     London-New York, George Routledge and Sons, χ.χ.
 
    36. [Fielding, Henry]. <The History of Tom Jones. A Foundling>.
     [Vol. I]. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    37. [Fielding, Henry]. <The History of Tom Jones. A Foundling>.
     [Vol. II]. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    38. Fielding, Henry. The History of Tom Jones. A Foundling.
     Vol. III. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    39. Forster, E.M. A Passage to India.
     London, Edward Arnold & Co., 1924.
 
    40. Forster, E.M. Pharos and Pharillon.
     Richmond Surrey, Printed and Published by Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press, 1923.
 
    41. Gardner Mary. A Short and Easy Modern Greek Grammar, with Grammatical and Conversational Exercises, Idiomatic, Proverbial Phrases, and Full Vocabulary after the German of Carl Wied.
     London, David Nutt, 1892.
 
    42. Gaskell (Mrs). The Life of Charlotte Brontë.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume VII). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    43. Gauvain, Auguste. The Greek Question.
     Mετ. Carroll N. Brown. New York, Published for the American-Hellenic Society by Oxford University Press, American Branch, 1918.
 
    44. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. I. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    45. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. II. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    46. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. III. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    47. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. IV. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    48. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. V. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    49. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. VI. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    50. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. VII. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    51. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. VIII. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    52. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. IX. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    53. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. X. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    54. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. XI. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    55. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. XII. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    56. Grimm Brothers. Popular Stories Collected by the Brothers Grimm.
     London, Humphrey Milford-Oxford University Press, 1915.
 
    57. Gyp [= comtesse de Martel]. Chiffon’s Marriage. Mετ. Patchett Martin.
     (Zeit Geist Library). London, Hutchinson & Co., χ.χ.
 
    58. Hardy, Thomas. Jude the Obscure.
     <London, Osgood, McIlvaine and Co., 1896>.
 
    59. Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter. A Romance.
     London, Richard Edward King, Limited, χ.χ.
 
    60. Homer. The Iliad of Homer Literally Translated with Explanatory Notes.
     Mετ. Theodore Alois Buckley. (Bohn’s Classical Library). London, George Bell & Sons, 1896.
 
    61. Homer. The Odyssey Translated.
     Books I-VIII. Mετ. J.W. Mackail. London, John Murray, 1903.
 
    62. Homer. The Odyssey Translated.
     Books IX-XVI. Mετ. J.W. Mackail. London, John Murray, 1905.
 
    63. Homer. The Odyssey Translated.
     Books XVII-XXIV. Mετ. J.W. Mackail. London, John Murray, 1910.
 
    64. Hornung, E.W. A Thief in the Night.
     (Collection of British Authors. Vol. 3847). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905.
 
    65. Ingleby, Clement Mansfield. Essays. Edited by his Son [Holcombe Ingleby].
     London, Trübner & Co., 1888.
 
    66. Josephus, Flavius. <The Life of Flavius Josephus. Antiquities of the Jews. The Wars of the Jews or the History of the Destruction of Jerusalem. Flavius Josephus against Apion. An Extract out of Josephus’s Discourse to the Greeks Concerning Hades>. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    67. Kipling, Rudyard. A Fleet in Being. Notes of Two Trips with the Channel Squadron.
     (Collection of British Authors. Vol. 3351). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1899.
 
    68. Landor, Walter Savage. Imaginary Conversations.
     (The Scott Library, 6). London-New York, Walter Scott, χ.χ.
 
    69. Lang, Andrew. Historical Mysteries.
     London, Smith, Elder & Co., 1904.
 
    70. Le Gallienne, Richard. If I Were God. A Conversation.
     London, James Bowden, 1897.
 
    71. Le Gallienne, Richard. Prose Fancies.
     London-New York, John Lane-G.P. Putnam’s Sons, 1895.
 
    72. Le Gallienne, Richard. The Book-Bills of Narcissus. An Account Rendered.
     London-New York, John Lane-G.P. Putnam’s Sons, 1895.
 
    73. Le Gallienne, Richard. The Quest of the Golden Girl. A Romance.
     London and New York, John Lane: The Bodley Head, 1901.
 
    74. Le Gallienne, Richard. The Religion of a Literary Man (Religio Scriptoris).
     London-New York, Elkin Mathews and John Lane-G.P. Putnam’s Sons, 1894.
 
    75. Le Gallienne, Richard. The Worshipper of the Image.
     London and New York, John Lane: The Bodley Head, 1900.
 
    76. Le Gallienne, Richard. Young Lives.
     Bristol-London, J.W. Arrowsmith-Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Company Limited, <1898>.
 
    77. Lemon, Don. Nisbet, Chas. Everybody’s Writing-Desk Book.
     (The Much in Little Series. Vol. 1). London, Saxon & Co., <1891>.
 
    78. Lowell, James Russell. Among my Books.
     (Everyman’s Library. Essays and Belles Lettres). London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co., χ.χ.
 
    79. Lowell, James Russell. The English Poets.
     (The English Library, 58). Leipzig-London, Heinemann and Balestier Limited, 1891.
 
    80. Macaulay (Lord). Essays and Lays of Ancient Rome.
     London, George Routledge and Sons, 1889.
 
    81. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 1571). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    82. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 1572). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    83. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. III. (Collection of British Authors. Vol. 1573). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    84. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. IV. (Collection of British Authors. Vol. 1574). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    85. Mahaffy, J.P. The Empire of the Ptolemies.
     London-New York, Macmilan and Co., 1895.
 
    86. Manzoni, Alessandro. The Betrothed Lovers. (I Promessi Sposi).
     (The Minerva Library of Famous Books). Eπιμ. G.T.B. < G.T. Bettany>. London, Ward, Lock & Bowden, Limited, 1893.
 
    87. Marvin, Charles. The Russians at the Gates of Herat.
     London and New York, Frederick Warne and Co., χ.χ.
 
    88. Mavrogordato, John. Modern Greece. A Chronicle and a Survey. 1800-1931.
     London, Macmillan and Co., Limited, 1931.
 
    89. Michalaros, Demetrios A. The Legend of America and Other Poems.
     Chicago-New York, The American Hellenic Publishing Co., 1927.
 
    90. Milner, Thomas. The History of England. From the Invasions of Julius Caesar to the Year A.D. 1852. With Early Notices for the British Archipelago. Summaries of the State of the People at Different Periods, their Maritime Operations, Commerce, Literature, and Political Progress. For Schools and Families.
     (Educational series). London, The Religious Tract Society, χ.χ.
 
    91. Mommsen, Theodor. The History of Rome.
     Volume One. Mετ. W.P. Dickson. (Everyman’s Library, History). London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co., χ.χ.
 
    92. Monk, Maria. The Awful Disclosures of Maria Monk and the Mysteries of a Convent.
     Philadelphia, T.B. Peterson, χ.χ.
 
    93. Moore, T. Sturge. The Rout of the Amazons.
     London, Duckworth and Co., 1903.
 
    94. Morley, John. Critical Miscellanies.
     (Mackmillan’s Colonial Library, 44). London and New York, Macmillan and Co., 1889.
 
    95. Morris, William. Hueffer, Francis. A Selection from the Poems of William Morris Edited with a Memoir of Francis Hueffer.
     (Collection of British Authors. Vol. 2378). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1886.
 
    96. Murray, Lindley. English Grammar, Adapted to the Different Classes of Learners: with an Appendix Containing Rules and Observations for Assisting the More Advanced Students to Write with Perspicuity and Accuracy.
     London, Longmans, Green, and Co., 1878.
 
    97. Ossian. The Poems Translated. With Dissertations on the Aera and Poems of Ossian and Dr. Blair’s Critical Dissertation.
     (Collection of British Authors. Vol. 116). Mετ. James Macpherson. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1847 <1881>.
 
    98. Ouida [= de la Ramée, Louise]. Strathmore or Wrought by his own Hand. A Life Romance.
     (The Piccadilly Novels). London, Chatto & Windus, 1891.
 
    99. Pallis, A.A. Exchange of Populations in the Balkans.
     Reprinted from «The Nineteenth Century and After» by Permission of the Editor, March 1925. <London>, The Anglo-Hellenic League, 1925.
 
    100. Phillips, Stephen. Herod. A Tragedy.
     London and New York, John Lane, 1901.
 
    101. Phillips, Stephen. Paolo and Francesca. A Tragedy in Four Acts.
     London and New York, John Lane, The Bodley Head, 1901.
 
    102. Pinero, Arthur W. Dandy Dick. A Farce in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume VII). London, William Heinemann, 1900.
 
    103. Pinero, Arthur W. Lady Bountiful. A Story of Years. A Play in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume V). London, William Heinemann, 1891 <1892>.
 
    104. Pinero, Arthur W. Letty. An Original Drama in Four Acts and an Epilogue.
     London, William Heinemann, 1904.
 
    105. Pinero, Arthur W. Sweet Lavender. A Domestic Drama in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume VIII). London, William Heinemann, 1899.
 
    106. Pinero, Arthur W. The Amazons. A Farcical Romance in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume XI). London, William Heinemann, 1895.
 
    107. Pinero, Arthur W. The Cabinet Minister. A Farce in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume III). London, William Heinemann, 1898.
 
    108. Pinero, Arthur W. The Hobby-Horse. A Comedy in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume IV). London, William Heinemann, 1898.
 
    109. Pinero, Arthur W. The Magistrate. A Farce in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume VI). London, William Heinemann, 1899.
 
    110. Pinero, Arthur W. The Notorious Mrs. Ebbsmith. A Drama in Four Acts.
     London, William Heinemann, 1895.
 
    111. Pinero, Arthur W. The Princess and the Butterfly or the Fantastics. A Comedy in Five Acts.
     London, William Heinemann, 1898.
 
    112. Pinero, Arthur W. The Profligate. A Play in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume II). London, William Heinemann, 1898.
 
    113. Pinero, Arthur W. The Schoolmistress. A Farce in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume IX). London, William Heinemann, 1900.
 
    114. Pinero, Arthur W. The Times. A Comedy in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume I). London, William Heinemann, 1900.
 
    115. Pinero, Arthur W. The Weaker Sex. A Comedy in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume X). London, William Heinemann, 1894.
 
    116. Poe, Edgar Allan. Poems. With an Original Memoir by R.H. Stoddard.
     Berlin, A. Asher & Co., χ.χ.
 
    117. Poe, Edgar Allan. Selections from Edgar Allan Poe. Prose and Poetry.
     (The Belle Sauvage library). London, Paris and Melbourne, Cassell & Company, Limited, χ.χ.
 
    118. Ragged, Hyder. King Solomon’s Wives; or, the Phantom Mines. With Numerous Illustrations.
     London, Vizetelly & Co., 1887.
 
    119. Robertson, William. An Historical Disquisition Concerning the Knowledge which the Ancients had of India; and the Progress of Trade with that Country, prior to the Discovery of the Passage to it by the Cape of Good Hope. With and Appendix Containing Observation on the Civil Policy - the Laws and Judicial Proceedings - the Arts - the Sciences - and Religious Institutions of the Indians.
     New York, Harper and Brothers, 1844.
 
    120. Robertson, William. The History of Scotland during the Reigns of Queen Mary and of King James VI till his Accession to the Crown of England. With a Review of the Scottish History previous to that Period: and an Appendix Containing Original Letters.
     New York, Harper and Brothers, 1844.
 
    121. Robertson, William. The History of the Discovery and Settlement of America. With an Account of his Life and Writings to which are added Questions for the Examination of Students.
     New York, Published by Harper & Brothers, 1843.
 
    122. Robertson, William. The History of the Reign of the Emperor Charles V. With a View of the Progress of Society in Europe; from the Subversion of the Roman Empire, to the Beginning of the Sixteenth Century.
     New York, Published by Harper & Brothers, 1843.
 
    123. Roscoe, William. The Life of Lorenzo de’ Medici called the Magnificent.
     (Bohn’s Standard Library). London, George Bell and Sons, 1898.
 
    124. Russell, W.H. The War. From the Death of Lord Raglan to the Evacuation of the Crimea.
     London-New York, G. Routledge & Co., 1856.
 
    125. Scaife, C.H.O. The Poetry of Alfred Tennyson. An Essay in Appreciation.
     London, Cobden-Sanderson, 1930.
 
    126. Scott, Walter. The Antiquary.
     (The Handy Volume «Waverley»). London, Bradbury, Agnew & Co., 1877.
 
    127. Shakespeare, William. The Works.
     Επιμ. William George Clark, William Aldis Wright. (The Globe Edition). London, Macmillan and Co. Ltd., 1874.
 
    128. Shakespeare, William. The Works. Vol. II. Histories.
     (The Victoria Edition). London-New York, Macmillan and Co. Ltd., 1896.
 
    129. Shaw, Bernard. Man and Superman. A Comedy and a Philosophy.
     Westminster, Archibald Constable & Co. Ltd., 1903.
 
    130. Southey, Robert. The Life of Nelson.
     (The Chandos Classics, 108). London and New York, Frederick Warne and Co, χ.χ.
 
    131. Stevenson, Robert Louis. Island Nights’ Entertainments, Consisting of The Beach of Falesa - The Bottle Imp - The Isle of Voices.
     (Collection of British Authors. Vol. 2856). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1893 <1903>.
 
    132. Stevenson, Robert Louis. Kidnapped. Being Memoirs of the Adventures of David Balfour in the Year 1751.
     (Collection of British Authors. Vol. 2526). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1888 <1904>.
 
    133. Stevenson, Robert Louis. Tales and Fantasies.
     (Collection of British Authors. Vol. 3837). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905 <1909>.
 
    134. Tennyson, Alfred. The Works.
     London and New York, Macmillan and Co., 1888.
 
    135. Thackeray, W. M. Miscellanies. Prose and Verse. Vol. I. Ballads, The Book of Snobs, The Fatal Boots, Cox’s Diary, The Tremendous Adventures of Major Gahagan.
     London, Smith, Elder & Co., 1870.
 
    136. Thomson, James. The Poetical Works.
     (The People’s Standard Library). London, Ward, Lock, & Co., Warwick House, χ.χ.
 
    137. Tucker, T.G. Life in Ancient Athens. The Social and Public Life of a Classical Athenian from Day to Day.
     (Handbooks of Archaeology and Antiquities). London-New York, Mackmillan and Co. Limited, 1907.
 
    138. Vechten, Carl van. Spider Boy. A Scenario for a Moving Picture.
     (Collection of British Authors. Vol. 4858). Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1928.
 
    139. Vechten, Carl van. Spider Boy. A Scenario for a Moving Picture.
     (Collection of British Authors. Vol. 4858). Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1928.
 
    140. Whitney, William Dwight. Essentials of English Grammar for the Use of Schools.
     London, Kegan Paul, Trench & Co., 1883.
 
    141. Wilde, Oscar. The Oscar Wilde Calendar. A Quotation from the Works of Oscar Wilde for Every Day in the Year with Some Unrecorded Sayings.
     Eπιμ. Stuart Mason. London, Frank Palmer, <1910>.
 
    142. Wood, Robert S. Word-Building. Transcription & Composition.
     Vol. II. Parts V, VI. & VII. London, Macmillan and Co., Limited, 1899.
 
    143. Wordsworth, William. Willian Wordsworth.
     London & Edinburgh, Thomas Nelson & Sons Ltd., χ.χ.
 
    144. Xenophon. The Memorable Thoughts of Socrates.
     Mετ. Edward Bysshe. (Cassell’s National Library, 158). London, Cassell & Company, Limited, 1880.
 
^