[ Σαν τον καλό ράπτη ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Σαν τον καλό ράπτη που κάμνει μια φορεσιά που πάει λαμπρά σ’ έναν άνθρωπο (ίσως σε δυο)· κ’ ένα επανωφόρι που μπορεί να πάη σε δυο τρεις ― έτσι κ’ εγώ, τα ποιήματά μου μπορούν να εφαρμοσθούν, «to fit», σ’ ένα κάζο (ίσως σε δυο, τρία). H σύγκρισις είναι κομμάτι (κατ’ επιφάνειαν μόνον) ταπεινωτική· αλλά είναι νομίζω επιτυχής και παρηγορητική. Aν δεν έχουν τα ποιήματά μου γενική εφαρμογή, έχουν μερική. Aυτό δεν είναι λίγο. Έχουν ηγγυημένη την αλήθειά των έτσι.

9.7.’05

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)