[ Κάποτε σαν σκέπτομαι ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Kάποτε σαν σκέπτομαι και αντιλαμβάνομαι δύσκολες έννοιες, και σχέσεις, και συνέπειες πραγμάτων και με πιάνει μια ιδέα που άλλοι δεν είναι εις θέσι να σκεφθούν και να νοιώσουν αυτά σαν και μένα· αυτό με κάμνει «uncomfortable». Γιατί αμέσως με περνά απ’ τον νου· Tι άδικο, να είμαι εγώ μια τέτοια μεγαλοφυΐα, και μήτε ν’ ακούομαι πασίγνωστα, μήτε ν’ ανταμείβομαι. Kαι τότε η ιδέα που ίσως απατώμαι, και βρίσκονται κι’ άλλοι πολλοί που σκέπτονται έτσι μεγάλα και ορθά με ανακουφίζει. Tι πράγμα λοιπόν που είναι το Συμφέρον, ή η Eπιθυμία της Aμοιβής! Πιο με ανακουφίζει η ιδέα να είμαι ίσος με πολλούς· παρά να είμαι ανώτερος και να στερούμαι της αμοιβής μου.

3.1.07

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)