[ Χωρίς τον ενθουσιασμό ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Xωρίς τον ενθουσιασμό ―μέσα στον ενθουσιασμό βάζω και την οργή― δεν μπορεί να δουλέψει η ανθρωπότης. Eπάνω στον ενθουσιασμό όμως δεν δουλέβει καλά. Πρέπει να περάσει ο ενθουσιασμός, διά να εργασθεί αποτελεσματικά, αλλά και τότε ―στην νηφαλία κατάστασι― κάμνει έργα που πηγάζουν από την περίοδο του ενθουσιασμού. Όποιος ενθουσιάζεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να κάμει καλή εργασία· όποιος δεν ενθουσιάζεται ποτέ, μήτε.

24.1.’07

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)