[ Μια άλλη ενασχόλησις ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Mια άλλη ενασχόλησις ―μια βιοποριστική εργασία οιαδήποτε, όχι βέβαια τόσω βαρεία ή τόσο μακρά που να τον παίρνει όλον του τον καιρό― είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον καλλιτέχνη. Tον refreshes him, τον ασσαινίρει, σχεδόν τον ξεκουράζει. Σε μερικούς καλλιτέχνας τουλάχιστον συμβαίνει τούτο.

13.5.’07

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)