[ Στην εντύπωσιν επάνω ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Στην εντύπωσιν επάνω, ή ολίγον κατόπι, κάμνεις το ποίημα. H εντύπωσις ―ηδονική ή διανοητική― ήταν και ζωηρή, και ειλικρινεστάτη· το ποίημα (όχι αναγκαστικώς επειδή η εντύπωσις ήταν τέτοια· αλλά κατ’ ευτυχή συγκυρίαν) έγινε καλό, ζωηρό, και ειλικρινές. Έπειτα περνά καιρός. H εντύπωσις εκείνη ―ως εκ της παρεμβάσεως άλλων περιστάσεων αγνοουμένων πριν, ή ως εκ της εξελίξεως του πράγματος ή του ατόμου του διεγείραντος αυτήν― φαίνεται μπόσικη και γελοία. Έτσι σε φαίνεται και το ποίημά της τώρα. Δεν ξέρω όμως αν είναι σωστό αυτό. Γιατί να μεταφέρω το ποίημα έξω απ’ την ατμοσφαίρα του 1904 στην ατμοσφαίρα του 1908; (Eυτυχώς που τα ποιήματα είναι πολλές φορές κρυπτικά· κ’ έτσι επιδέχονται προσάρμοσιν εις αυτά άλλων ―συναφών― αισθημάτων ή αισθηματικής καταστάσεως).

11.7.’08

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)