[ Η ζωή μου περνά μέσα σε διακυμάνσεις ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
H ζωή μου περνά μέσα σε διακυμάνσεις ηδονικές, μέσα σε συλλήψεις ―πραγματοποιημένες ενίοτε ― ερωτικές.
     Tο έργον μου πάει προς στην σκέψι.
     Σωστά έτσι ίσως.
     Έπειτα, το έργον μου είναι σαν τον αμφορέα εκείνον που είπα. Σηκώνει εξηγήσεις διάφορες.
     Kαι ο ερωτικός μου βίος έχει την εκδήλωσί του ― σκοτεινή διά τους ανίδεους μόνον. Eκδηλωνόμενος πλατύτερα, ίσως δεν θα ήτον αρκετό καλλιτεχνικό πεδίον να μείνω, να με αρκέσει.
     Eργάζομαι σαν τους αρχαίους. Έγραφαν ιστορία, έκαμναν φιλοσοφία, δράματα μυθολογικής τραγικότητος ―ερωτοπαθείς― τόσοι τους― όμοια σαν εμένα.

20.6.’10

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)