[ Δουλεύουμε, εναρέτως ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Δουλεύουμε, εναρέτως, διά τους κατοπινούς. Nα προετοιμάσουμε μια discipline de vie, μια διοργάνωσιν αυτής· ίσως ακόμη οφελιμότερα, διότι εκείνων η ζωή μπορεί να είναι μακρυτέρα.

αρχ. Aπρ. 1911

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)