[ Δεν ξεύρω αν η διαστροφή δίδει δύναμιν ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Δεν ξεύρω αν η διαστροφή δίδει δύναμιν. Κάποτε το νομίζω. Αλλά είναι βέβαιον ότι είναι η πηγή μεγαλείου.

13.12.1902

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)