[ Χρειάζεται καιρός διά να ευρεθούν ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Χρειάζεται καιρός διά να ευρεθούν τα ελαττώματα των μεγάλων ποιημάτων. Το πρώτον αίσθημα που εμπνέουν τα μεγάλα ποιήματα όταν δημοσιευθούν είναι ο θαυμασμός, και έως να περάση ή να μεταβληθή ο θαυμασμός  και οι οξυδερκείς κριταί δεν δύνανται να δουν τα ελαττώματα. Τούτο θα προέρχεται από την περίεργον φύσιν του ανθρώπου ήτις δεν ημπορεί να κρίνη παρά εφ’ όρω μη θαυμάζη.

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)