Σημειώματα ποιητικής και ηθικής(27 Σημειώματα)
Εκτύπωση
1. [ Ποτέ μου δεν έζησα στην εξοχή ]
2. [ Αισθάνομαι έκτακτην ικανότητα μέσα μου ]
3. [ Υπάρχουν Αλήθεια και Ψεύδος ]
4. [ Συχνά παρατηρώ ]
5. [ Μ’ επέρασεν από τον νου ]
6. [ Ποιος ξεύρει τι ιδέαι λαγνείας ]
7. [ Δεν ξεύρω αν η διαστροφή δίδει δύναμιν ]
8. [ Οι μοναχοί βλέπουν πράγματα ]
9. [ Χρειάζεται καιρός διά να ευρεθούν ]
10. [ Ένας νέος ποιητής μ’ επεσκέφθηκε ]
11. [ Σαν τον καλό ράπτη ]
12. [ Εκείνο που για μένα κάμνει την Αγγλική φιλολογία ]
13. [ Οι άθλιοι νόμοι της κοινωνίας ]
14. [ Τι απατηλό πράγμα που είναι η Τέχνη ]
15. [ Κάποτε σαν σκέπτομαι ]
16. [ Χωρίς τον ενθουσιασμό ]
17. [ Την συνείθισα πια την Αλεξάνδρεια ]
18. [ Μια άλλη ενασχόλησις ]
19. [ Διάβαζα απόψε για τον Baudelaire ]
20. [ Με αρέσει και με συγκινεί η εμορφιά του λαού ]
21. [ Στην εντύπωσιν επάνω ]
22. [ Το ξέρω που για να επιτύχει κανείς ]
23. [ Η ώρα του έτους που αγαπώ ]
24. [ Η ζωή μου περνά μέσα σε διακυμάνσεις ]
25. [ Τι απαίσιο πράγμα ]
26. [ Δουλεύουμε, εναρέτως ]
27. [ ― υυ― υυ―υ ... Επάνω κάτω κάτι τέτοιο ήταν ]