Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά^ 
    1. Aιγυπτιακό λεύκωμα.
     Tόμος πρώτος. Eπιμ. M. Παπαδημητρίου-Tζων Kουρουπής. Aλεξάνδρεια, 1924.
 
    2. Aιγυπτιακόν ημερολόγιον του έτους 1900 μετ’ εικόνων, τη συμπράξει των εν Eλλάδι και παρ’ ημίν λογίων.
     Έτος δεύτερον. Eπιμ. Aργύριος Δρακόπουλος. Eν Aλεξανδρεία, Tυπολιθογραφείον Iω. Λαγουδάκη, [1899].
 
    3. Aιγυπτιακόν ημερολόγιον του έτους 1900 μετ’ εικόνων, τη συμπράξει των εν Eλλάδι και παρ’ ημίν λογίων.
     Έτος δεύτερον. Eπιμ. Aργύριος Δρακόπουλος. Eν Aλεξανδρεία, Tυπολιθογραφείον Iω. Λαγουδάκη, [1899].
 
    4. Aιγυπτιακόν ημερολόγιον του έτους 1902 μετ’ εικόνων. Tη συμπράξει των εν Eλλάδι και παρ’ ημίν Λογίων.
     Έτος τέταρτον. Eπιμ. Aργύριος Δρακόπουλος. Eν Aλεξανδρεία, Tυπολιθογραφείον I.K. Λαγουδάκη, [1901].
 
    5. Aιγυπτιακόν ημερολόγιον του έτους 1903 μετ’ εικόνων, τη συμπράξει των εν Eλλάδι και παρ’ ημίν λογίων.
     Έτος πέμπτον. Eπιμ. Aργύριος Δρακόπουλος. Eν Aλεξανδρεία, Eκ του τυπολιθογραφείου Iω. K. Λαγουδάκη, [1902].
 
    6. Αναγέννηση Α´ 4 (Δεκέμβρης 1926).
Αθήνα, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/4 (Μάρτιος 1927), 27-28.
 
    7. Αναγέννηση Α´ 6 (Φλεβάρης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/6 (Μάιος 1927), 35.
 
    8. Αναγέννηση Α´ 7 (Μάρτης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 24.
 
    9. Αναγέννηση Α´ 9-10 (Μάης-Ιούνης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/10 (Σεπτέμβριος 1927), 47.
 
    10. Αναγέννηση Β´ 1 (Σεπτέμβρης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 33-34.
 
    11. Αναγέννηση Β´ 2 (Οκτώβρης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/2 (Ιανουάριος 1928), 76.
 
    12. Αναγέννηση Β´ 4 (Δεκέμβρης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 156.
 
    13. Αναγέννηση Β´ 5 (Γενάρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 196-197.
 
    14. Αναγέννηση Β´ 6 (Φλεβάρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 234.
 
    15. Αναγέννηση Β´ 7 (Μάρτης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 278.
 
    16. Αναγέννηση Β´ 8 (Απρίλης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 278.
 
    17. Αναγέννηση Β´ 9 (Μάης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    18. Αναγέννηση Β´ 10 (Ιούνης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398, 403-404.
 
    19. Αργώ Γ´ 3 (16) (Σεπτέμβριος 1926).
Αλεξάνδρεια, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 22.
 
    20. Αργώ Γ´ 4 (17) (Απρίλιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 22.
 
    21. Αργώ Δ´ 1 (18) (Ιούνιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/9 (Αύγουστος 1927), 37, 40.
 
    22. Αργώ Δ´ 2 (19) (Δεκέμβριος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 120.
 
    23. Aττικόν ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1884.
     Έτος δέκατον όγδοον. Eπιμ. Eιρηναίος Aσώπιος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου της Kορίννης, 1883.
 
    24. Δελτίο του Eκπαιδευτικού Oμίλου.
     T. 7, αρ. 1-4, 1917-1919. Aθήνα 1919.
 
    25. Δελτίο του Eκπαιδευτικού Oμίλου.
     Tόμος 10 (1922), αρ. 1-4. Aθήνα 1923.
 
    26. Διανοούμενος 1 (Νοέμβρης 1929).
Πειραιάς, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/12 (Δεκέμβριος 1929), 397.
 
    27. Διανοούμενος 2 (Δεκέμβρης 1929).
Πειραιάς, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/12 (Δεκέμβριος 1929), 397.
 
    28. Διανοούμενος 3 (Γενάρης 1930).
Πειραιάς, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 37.
 
    29. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1892. Έτος έβδομον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογίων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1891.
 
    30. Εθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1894. Έτος έννατον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1894.
 
    31. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1898. Έτος δέκατον τρίτον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1898.
 
    32. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1898. Έτος δέκατον τρίτον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1898.
 
    33. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1899. Έτος δέκατον τέταρτον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1899.
 
    34. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1900. Tόμος δέκατος πέμπτος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1900.
 
    35. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1900. Tόμος δέκατος πέμπτος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1900.
 
    36. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1900. Tόμος δέκατος πέμπτος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1900.
 
    37. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1901. Tόμος δέκατος έκτος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1901.
 
    38. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1901. Tόμος δέκατος έκτος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1901.
 
    39. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1902. Tόμος δέκατος έβδομος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1902.
 
    40. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1903. Tόμος δέκατος όγδοος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1903.
 
    41. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1904. Tόμος δέκατος ένατος. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων «Aνέστη Kωνσταντινίδου», 1904.
 
    42. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1905. Tόμος εικοστός. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1905.
 
    43. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1906. Έτος εικοστόν πρώτον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1906.
 
    44. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1907. Έτος εικοστόν δεύτερον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, <Eκ του τυπογραφείου «Eστία» K. Mάισνερ & N. Kαργαδούρη>, 1907.
 
    45. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1908. Έτος εικοστόν τρίτον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, <Eκ του τυπογραφείου «Eστία» K. Mάισνερ & N. Kαργαδούρη>, 1908.
 
    46. Eθνικόν ημερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1914. Έτος εικοστόν έννατον. Tη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων. Mετ’ εικόνων.
     Eπιμ. Kωνστ. Φ. Σκόκος. Eν Aθήναις, <Tυπογραφείον «Eστία» K. Mάισνερ & N. Kαργαδούρη>, 1914.
 
    47. Eικονογραφημένον ημερολόγιον του έτους 1894 περιέχον εκτός της φιλολογικής ύλης και τμήμα εργοχείρων διά τας κυρίας.
     Έτος τέταρτον. Eπιμ. Mιλτ. A. Φωτιάδης. Eν Aθήναις, Bασιλικόν Tυπογραφείον N.Γ. Iγγλέση, 1893.
 
    48. Ελληνικά Γράμματα Α´ [6] (1 Σεπτεμβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/11 (Οκτώβριος 1927), 48.
 
    49. Ελληνικά Γράμματα Α´ [7] (15 Σεπτεμβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/12 (Νοέμβριος 1927), 33.
 
    50. Ελληνικά Γράμματα Α´ [8] (1 Οκτωβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/12 (Νοέμβριος 1927), 33.
 
    51. Ελληνικά Γράμματα Α´ [9] (15 Οκτωβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 36.
 
    52. Ελληνικά Γράμματα Α´ [10] (1 Νοεμβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 36.
 
    53. Ελληνικά Γράμματα Α´ 11 (16 Νοεμβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/2 (Ιανουάριος 1928), 75-76.
 
    54. Ελληνικά Γράμματα Α´ 12 (1 Δεκεμβρίου 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/2 (Ιανουάριος 1928), 75-76.
 
    55. Ελληνικά Γράμματα Β´ [1-2] (1 Ιανουαρίου 1928).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 118-119.
 
    56. Ελληνικά Γράμματα Β´ 3 (16 Ιανουαρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 118-119.
 
    57. Ελληνικά Γράμματα Β´ 4 (1 Φεβρουαρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 156-157.
 
    58. Ελληνικά Γράμματα Β´5 (15 Φεβρουαρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 196.
 
    59. Ελληνικά Γράμματα Β´ 6 (1 Μαρτίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 196.
 
    60. Ελληνικά Γράμματα Β´ 7 (16 Μαρτίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 237.
 
    61. Ελληνικά Γράμματα Β´ 8 (1 Απριλίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 237.
 
    62. Ελληνικά Γράμματα Β´ 9 (16 Απριλίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 237.
 
    63. Ελληνικά Γράμματα Β´ 10 (1 Μαΐου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 278.
 
    64. Ελληνικά Γράμματα Β´ 11 (14 Μαΐου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 278.
 
    65. Ελληνικά Γράμματα Β´ 12 (1 Ιουνίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/8 (Ιούλιος 1928), 319-320
 
    66. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 1 (25) (16 Ιουνίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 354.
 
    67. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 3 (27) (16 Ιουλίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 354.
 
    68. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 4 (28) (1 Αυγούστου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    69. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 5 (29) (16 Αυγούστου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    70. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 6 (30) (1 Σεπτεμβρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/11 (Οκτώβριος 1928), 438.
 
    71. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 7 (31) (16 Σεπτεμβρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/11 (Οκτώβριος 1928), 438.
 
    72. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 8 (32) (1 Οκτωβρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 477.
 
    73. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 33 (15 Οκτωβρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 477.
 
    74. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 34 (1 Νοεμβρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 477.
 
    75. Ελληνικά Γράμματα Γ´ 36 (1 Δεκεμβρίου 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 31.
 
    76. Ελληνικά Γράμματα Δ´ 39 (15 Ιανουαρίου 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    77. Ελληνικά Γράμματα Δ´ 40 (1 Φεβρουαρίου 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    78. Ελληνικά Γράμματα Δ´ 41 (15 Φεβρουαρίου 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    79. Ελληνικά Γράμματα Δ´ 43 (15 Μαρτίου 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/3 (Μάρτιος 1929), 115.
 
    80. Ελληνικά Γράμματα Ε´ 46 (4 Μαΐου 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 193.
 
    81. Ερμής 1 (Δεκέμβριος 1926).
Αλεξάνδρεια, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/2 (Ιανουάριος 1927), 26.
 
    82. Ερμής 2 (Ιανουάριος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/3 (Φεβρουάριος 1927), 24.
 
    83. Ερμής 3 (Φεβρουάριος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/4 (Μάρτιος 1927), 26.
 
    84. Ερμής 4 (Μάρτιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/5 (Απρίλιος 1927), 24.
 
    85. Ερμής 5 (Απρίλιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/6 (Μάιος 1927), 34.
 
    86. Ερμής 6 (Μάιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 22.
 
    87. Ερμής 7 (Ιούνιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/8 (Ιούλιος 1927), 38.
 
    88. Ερμής 8 (Ιούλιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/9 (Αύγουστος 1927), 21.
 
    89. Ερμής 9-10 (Σεπτέμβριος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/11 (Οκτώβριος 1927), 45-46.
 
    90. Ερμής 11-12 (Νοέμβριος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 35.
 
    91. Η Νέα Αγωγή Α´ 2 (Φλεβάρης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/5 (Απρίλιος 1927), 25.
 
    92. Η Νέα Αγωγή Α´ 3 (Μάρτης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/6 (Μάιος 1927), 35.
 
    93. Η Νέα Αγωγή Α´ 7-8 (Ιούλης-Αύγουστος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/11 (Οκτώβριος 1927), 46.
 
    94. Η Νέα Αγωγή Α´ 9-10 (Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 39.
 
    95. Η Νέα Αγωγή Β´ 4 (Απρίλης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 282.
 
    96. Η Νιότη 1 (1 Μαρτίου 1930).
Χίος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 124.
 
    97. Η Νιότη 2 (15 Μαρτίου 1930).
Χίος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 165.
 
    98. Η Νιότη 3-4 (Απρίλιος 1930).
Χίος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 212.
 
    99. Η Νιότη 5-6 (Μάιος 1930).
Χίος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 212.
 
    100. Hμερολόγιον εμπορικόν και φιλολογικόν.
     Έτος πρώτον 1909. Eπιμ. K.Δ. Kαπράλος. Aλεξάνδρεια, Eκ των καταστημάτων «Άγιος Mιχαήλ» - Σ. και Γ. Bαλλινάκη, 1908.
 
    101. Hμερολόγιον ο Φάρος της Aνατολής 1928. Hμερολόγιον με ύλην πρωτότυπον και εκλεκτήν, όργανον διαφημήσεων.
     Έτος έκτον. Eπιμ. Σωκράτης Σταματίου. Kάιρον, Tυπογραφείον E. Mενικίδου & Σια, [1927].
 
    102. Ιόνιος Ανθολογία 6 (Σεπτέμβριος 1927).
Ζάκυνθος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/12 (Νοέμβριος 1927), 35.
 
    103. Ιόνιος Ανθολογία 9 (Δεκέμβριος 1927).
Ζάκυνθος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 158.
 
    104. Ιόνιος Ανθολογία 10 (Ιανουάριος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 158.
 
    105. Ιόνιος Ανθολογία 11 (Φεβρουάριος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 198.
 
    106. Ιόνιος Ανθολογία 12 (Μάρτιος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 234.
 
    107. Ιόνιος Ανθολογία 13 (Απρίλιος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 279.
 
    108. Ιόνιος Ανθολογία 14-15 (Μάιος-Ιούνιος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 355.
 
    109. Ιόνιος Ανθολογία 16-17-18 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 478.
 
    110. Ιόνιος Ανθολογία 19-20 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1928)
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 31.
 
    111. Ιόνιος Ανθολογία 21 (Δεκέμβριος 1928).
Ζάκυνθος, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    112. Ιόνιος Ανθολογία 22-23 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1929).
Ζάκυνθος, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/3 (Μάρτιος 1929), 115.
 
    113. Ιόνιος Ανθολογία 24-25 (Μάρτιος-Απρίλιος 1929).
Ζάκυνθος, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 191-192.
 
    114. Ιόνιος Ανθολογία 26-27 (Μάιος-Ιούνιος 1929).
Ζάκυνθος, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 243.
 
    115. Ιόνιος Ανθολογία 28-29-30 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929).
Ζάκυνθος, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 295.
 
    116. Ιόνιος Ανθολογία 31-32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1929).
Ζάκυνθος, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/12 (Δεκέμβριος 1929), 397.
 
    117. Ιόνιος Ανθολογία 34-35 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1930).
Ζάκυνθος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/2 (Φεβρουάριος 1930), 72.
 
    118. Ιόνιος Ανθολογία 36 (Μάρτιος 1930).
Τεύχος αφιερωμένο στον ποιητή Γεράσιμο Μαρκορά.
Βιβλιακά καταστήματα Γεωρ. Η. Καλέργη, Αθήναι, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 163-164.
 
    119. Ιόνιος Ανθολογία 37-38 (Απρίλιος-Μάιος 1930).
Αριστ. Ν. Μαυρίδης, Αθήναι, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 211.
 
    120. Ιόνιος Ανθολογία Παράρτημα Α´ (Ιούλιος 1930).
Ζάκυνθος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/8 (Αύγουστος 1930), 353.
 
    121. Ιόνιος Ανθολογία 39 (Αύγουστος 1930).
Ζάκυνθος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 300.
 
    122. Ιόνιος Ανθολογία 40-41 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930).
Ζάκυνθος, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 300.
 
    123. Ιόνιος Ανθολογία 45-46-47 (Μάρτιος 1931).
Αθήναι, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/3 (Μάρτιος 1931), 116.
 
    124. Ιόνιος Ανθολογία 48-49 (Μάιος 1931).
Αθήναι, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/6 (Ιούνιος 1931), 205.
 
    125. Ιόνιος Ανθολογία 50-51-52-53-54 (Αύγουστος 1931).
Αθήναι, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931), 299.
 
    126. Ιόνιος Ανθολογία 55-56 (Δεκέμβριος 1931).
Αθήναι, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/11-12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1931), 347-348.
 
    127. Kρητική στοά.
     Tόμος B. Eπιμ. Iω. Δ. Mουρέλλος. Hράκλειον 1909.
 
    128. Kρητική στοά. Eτησία φιλολογική και επιστημονική επιθεώρησις.
     Tόμος Γ. Eπιμ. Iω. Δ. Mουρέλλος. <Hράκλειον> 1911.
 
    129. Kυθηραϊκή επιθεώρησις. Eτήσιον περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Σεπτέμβριον εκάστου έτους.
     Έτος A΄ 1923, 1 Iουλίου 1922-30 Iουνίου 1923. Eπιμ. Σπ. Στάθης. Eν Aθήναις, Tυπογραφείον «Eστία» K. Mάισνερ και N. Kαργαδούρη, 1923.
 
    130. Λογοτεχνική Επιθεώρηση 2 (Μάρτης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/6 (Μάιος 1927), 34-35.
 
    131. Λογοτεχνική Επιθεώρηση 3 (Απρίλης 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 24.
 
    132. Λογοτεχνική Επιθεώρηση 4 (Μάιος-Ιούνιος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/9 (Αύγουστος 1927), 23.
 
    133. Μουσικά Χρονικά 6 (Σεπτέμβριος 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    134. Μουσικά Χρονικά 7-8 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 192.
 
    135. Μουσικά Χρονικά 11-12 (Φεβρουάριος-Απρίλιος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 192.
 
    136. Μουσικά Χρονικά 13 (Ιανουάριος 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 123.
 
    137. Μουσικά Χρονικά 14-15 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 164.
 
    138. Μουσικά Χρονικά 16-17 (Απρίλιος-Μάιος 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 211.
 
    139. Μουσικά Χρονικά 33-34 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931).
Αθήνα, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931), 298.
 
    140. Nαυτικόν εγκόλπιον.
     Έτος τρίτον. Eπιμ. Bασίλειος Γ. Kαψαμπέλης. [Aθήνα] 1907.
 
    141. Νέα Επιθεώρηση Α´ 1 (Γενάρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 120.
 
    142. Νέα Επιθεώρηση Α´ 2 (Φλεβάρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 197.
 
    143. Νέα Επιθεώρηση Α´ 3 (Μάρτης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 234.
 
    144. Νέα Επιθεώρηση Α´ 4 (Απρίλης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 280.
 
    145. Νέα Επιθεώρηση Α´ 8 (Αύγουστος 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 400.
 
    146. Νέα Επιθεώρηση Α´ 9 (Σεπτέμβρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 32.
 
    147. Νέα Επιθεώρηση Α´ 10 (Οκτώβρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 32.
 
    148. Νέα Επιθεώρηση Α´ 11 (Νοέμβρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 32.
 
    149. Νέα Επιθεώρηση Α´ 12 (Δεκέμβρης 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 32.
 
    150. Νέα Επιθεώρηση Β´ 1/13 (Γενάρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    151. Νέα Επιθεώρηση Β´ 2/14 (Φλεβάρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/3 (Μάρτιος 1929), 115.
 
    152. Νέα Επιθεώρηση Β´ 3/15 (Μάρτης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/4 (Απρίλιος 1929), 155.
 
    153. Νέα Εστία 5 (15 Ιουνίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/8 (Ιούλιος 1927), 40.
 
    154. Νέα Εστία 7 (15 Ιουλίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/10 (Σεπτέμβριος 1927), 46.
 
    155. Νέα Εστία 8 (1 Αυγούστου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/10 (Σεπτέμβριος 1927), 46.
 
    156. Νέα Εστία 10 (1 Σεπτεμβρίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/11 (Οκτώβριος 1927), 43-44.
 
    157. Νέα Εστία 11 (15 Σεπτεμβρίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/12 (Νοέμβριος 1927), 31-33.
 
    158. Νέα Εστία 12-13 (1 Οκτωβρίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/12 (Νοέμβριος 1927), 31-33.
 
    159. Νέα Εστία 14-15 (15 Οκτωβρίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 35.
 
    160. Νέα Εστία 20-21 (1 Δεκεμβρίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/2 (Ιανουάριος 1928), 74.
 
    161. Νέα Εστία 22-24 (15 Δεκεμβρίου 1927).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 116-117.
 
    162. Νέα Εστία 25 (1 Ιανουαρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 117.
 
    163. Νέα Εστία 26 (15 Ιανουαρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 155-156.
 
    164. Νέα Εστία 27 (1 Φεβρουαρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 155-156.
 
    165. Νέα Εστία 28 (15 Φεβρουαρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 197-198.
 
    166. Νέα Εστία 29 (1 Μαρτίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 197-198.
 
    167. Νέα Εστία 30 (15 Μαρτίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/5 (Απρίλιος 1928), 197-198.
 
    168. Νέα Εστία 31 (1 Απριλίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 236-237.
 
    169. Νέα Εστία 32 (15 Απριλίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 236-237.
 
    170. Νέα Εστία 33 (1 Μαΐου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 279.
 
    171. Νέα Εστία 34 (15 Μαΐου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/7 (Ιούνιος 1928), 279.
 
    172. Νέα Εστία 35 (1 Ιουνίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/8 (Ιούλιος 1928), 320-321.
 
    173. Νέα Εστία 36 (15 Ιουνίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 354.
 
    174. Νέα Εστία 37 (1 Ιουλίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 354.
 
    175. Νέα Εστία 38 (15 Ιουλίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    176. Νέα Εστία 39 (1 Αυγούστου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    177. Νέα Εστία 40 (15 Αυγούστου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    178. Νέα Εστία 41 (1 Σεπτεμβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/11 (Οκτώβριος 1928), 438.
 
    179. Νέα Εστία 42 (15 Σεπτεμβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/11 (Οκτώβριος 1928), 438.
 
    180. Νέα Εστία 43 (1 Οκτωβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 476-477.
 
    181. Νέα Εστία 44 (15 Οκτωβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 476-477.
 
    182. Νέα Εστία 45 (1 Νοεμβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 476-477.
 
    183. Νέα Εστία 46 (15 Νοεμβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 29.
 
    184. Νέα Εστία 47 (1 Δεκεμβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 29, 36.
 
    185. Νέα Εστία 48 (15 Δεκεμβρίου 1928).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 29.
 
    186. Νέα Εστία 49 (1 Ιανουαρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    187. Νέα Εστία 50 (15 Ιανουαρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    188. Νέα Εστία 51 (1 Φεβρουαρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    189. Νέα Εστία 55 (1 Απριλίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/4 (Απρίλιος 1929), 155.
 
    190. Νέα Εστία 56 (15 Απριλίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/4 (Απρίλιος 1929), 155.
 
    191. Νέα Εστία 57 (1 Μαΐου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 191.
 
    192. Νέα Εστία 58 (15 Μαΐου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 191.
 
    193. Νέα Εστία 60 (15 Ιουνίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 241.
 
    194. Νέα Εστία 61 (1 Ιουλίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 241.
 
    195. Νέα Εστία 62 (15 Ιουλίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 241.
 
    196. Νέα Εστία 63 (1 Αυγούστου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 295.
 
    197. Νέα Εστία 64 (15 Αυγούστου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 295.
 
    198. Νέα Εστία 65 (1 Σεπτεμβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 295.
 
    199. Νέα Εστία 66 (15 Σεπτεμβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 295.
 
    200. Νέα Εστία 67 (1 Οκτωβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 354.
 
    201. Νέα Εστία 68 (15 Οκτωβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 354.
 
    202. Νέα Εστία 69 (1 Νοεμβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 354.
 
    203. Νέα Εστία 70 (15 Νοεμβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 354.
 
    204. Νέα Εστία 72 (15 Δεκεμβρίου 1929).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/12 (Δεκέμβριος 1929), 396-397.
 
    205. Νέα Εστία 73 (1 Ιανουαρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 35-36.
 
    206. Νέα Εστία 74 (15 Ιανουαρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 35-36.
 
    207. Νέα Εστία 75 (1 Φεβρουαρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/2 (Φεβρουάριος 1930), 72.
 
    208. Νέα Εστία 76 (15 Φεβρουαρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/2 (Φεβρουάριος 1930), 72.
 
    209. Νέα Εστία 77 (1 Μαρτίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 121-122.
 
    210. Νέα Εστία 78 (15 Μαρτίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 121-122.
 
    211. Νέα Εστία 79 (1 Απριλίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 121-122.
 
    212. Νέα Εστία 80 (15 Απριλίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 162.
 
    213. Νέα Εστία 81 (1 Μαΐου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 162.
 
    214. Νέα Εστία 82 (15 Μαΐου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 210.
 
    215. Νέα Εστία 83 (1 Ιουνίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 210.
 
    216. Νέα Εστία 84 (15 Ιουνίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 210.
 
    217. Νέα Εστία 86 (15 Ιουλίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/8 (Αύγουστος 1930), 252.
 
    218. Νέα Εστία 87 (1 Αυγούστου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/8 (Αύγουστος 1930), 252.
 
    219. Νέα Εστία 88 (15 Αυγούστου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 298-299.
 
    220. Νέα Εστία 89 (1 Σεπτεμβρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 298-299.
 
    221. Νέα Εστία 90 (15 Σεπτεμβρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 298-299.
 
    222. Νέα Εστία 91 (1 Οκτωβρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/11 (Νοέμβριος 1930), 338-339.
 
    223. Νέα Εστία 92 (15 Οκτωβρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/11 (Νοέμβριος 1930), 338-339.
 
    224. Νέα Εστία 93 (1 Νοεμβρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/11 (Νοέμβριος 1930), 338-339.
 
    225. Νέα Εστία 94 (15 Νοεμβρίου 1930).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/12 (Δεκέμβριος 1930), 380-381.
 
    226. Νέα Εστία 97 (1 Ιανουαρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/1 (Ιανουάριος 1931), 33.
 
    227. Νέα Εστία 99 (1 Φεβρουαρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/2 (Φεβρουάριος 1931), 74.
 
    228. Νέα Εστία 100 (15 Φεβρουαρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/2 (Φεβρουάριος 1931), 74.
 
    229. Νέα Εστία 102 (15 Μαρτίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/3 (Μάρτιος 1931), 115-116.
 
    230. Νέα Εστία 103 (1 Απριλίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 164.
 
    231. Νέα Εστία 104 (15 Απριλίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 164.
 
    232. Νέα Εστία 105 (1 Μαΐου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 164.
 
    233. Νέα Εστία 106 (15 Μαΐου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/6 (Ιούνιος 1931), 205.
 
    234. Νέα Εστία 110 (15 Ιουλίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/7-8 (Ιούλιος-Αύγουστος 1931), 250-251.
 
    235. Νέα Εστία 111 (1 Αυγούστου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/7-8 (Ιούλιος-Αύγουστος 1931), 250-251.
 
    236. Νέα Εστία 112 (15 Αυγούστου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/7-8 (Ιούλιος-Αύγουστος 1931), 250-251.
 
    237. Νέα Εστία 113 (1 Σεπτεμβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931), 298.
 
    238. Νέα Εστία 114 (15 Σεπτεμβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931), 298.
 
    239. Νέα Εστία 115 (1 Οκτωβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931), 298.
 
    240. Νέα Εστία 116 (15 Οκτωβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1931), 298.
 
    241. Νέα Εστία 117 (1 Νοεμβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/11-12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1931), 345.
 
    242. Νέα Εστία 118 (15 Νοεμβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/11-12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1931), 345.
 
    243. Νέα Εστία 119-120 (1-15 Δεκεμβρίου 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/11-12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1931), 345.
 
    244. Νέα Εστία (Χριστούγεννα 1931).
Αθήνα, Ιωάννης Κολλάρος & Σια, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/11-12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1931), 345.
 
    245. Νέα Ζωή 14/1 (Γεννάρης-Φλεβάρης 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/4 (Μάρτιος 1927), 25-26.
 
    246. Νέα Ζωή 14/2 (Μάρτης-Απρίλης 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 21.
 
    247. Νέα Ζωή 14/3 (Μάης-Ιούνιος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/8 (Ιούλιος 1927), 37-38.
 
    248. Νέα Ζωή 14/4 (Ιούλιος-Αύγουστος 1927).
Αλεξάνδρεια, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/9 (Αύγουστος 1927), 21-22.
 
    249. Νεοελληνικά Γράμματα 11 (Αύγουστος 1927).
Ηράκλειο, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/12 (Νοέμβριος 1927), 33.
 
    250. Νεοελληνικά Γράμματα 12 (Σεπτέμβριος 1927)
Ηράκλειο, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 34-35.
 
    251. Νεοελληνικά Γράμματα 13-14 (Οκτώβρης-Νοέμβρης 1927).
Ηράκλειο, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/2 (Ιανουάριος 1928), 74-75.
 
    252. Νεοελληνικά Γράμματα 15 (Δεκέμβρης 1927)
Ηράκλειο, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 117-118.
 
    253. Νεοελληνικά Γράμματα 16 (Γενάρης 1928)
Ηράκλειο, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/4 (Μάρτιος 1928), 155.
 
    254. Νεοελληνικά Γράμματα 17-18 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1928)
Ηράκλειο, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 233-234.
 
    255. Νεοελληνικά Γράμματα 19-20 (Απρίλης-Μάης 1928)
Ηράκλειο, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 354.
 
    256. Νεοελληνικά Γράμματα 21 (Ιούνης 1928)
Ηράκλειο, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 398.
 
    257. Νεοελληνική Τέχνη 1 (Φεβρουάριος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/4 (Μάρτιος 1927), 26.
 
    258. Νεοελληνική Τέχνη 2 (Μάρτιος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/6 (Μάιος 1927), 35.
 
    259. Νεοελληνική Τέχνη 3 (Απρίλιος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 23.
 
    260. Νεοελληνική Τέχνη 4 (Μάιος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 23.
 
    261. Νεοελληνική Τέχνη 5-6 (Ιούνιος-Ιούλιος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/9 (Αύγουστος 1927), 22.
 
    262. Νεοελληνική Τέχνη 9-10 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1927).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/2 (Ιανουάριος 1928), 75.
 
    263. Νεοελληνική Τέχνη 11-12 (Πρωτοχρονιά 1928).
Αθήνα, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/3 (Φεβρουάριος 1928), 118.
 
    264. Νέοι Άνθρωποι 1 (Φλεβάρης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/2 (Φεβρουάριος 1930), 73.
 
    265. Νέοι Άνθρωποι 2 (Μάρτης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 123.
 
    266. Νέοι Άνθρωποι 3 (Απρίλης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 211-212.
 
    267. Νέοι Άνθρωποι 4 (Μάης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 211-212.
 
    268. Νέοι Άνθρωποι 5 (Ιούνης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 211-212.
 
    269. Νυμφαία. Συλλογή Αιγυπτιακού Λωτού. Ημερολόγιον του 1901 τη συνδρομή των Ελλάδι και Αιγύπτω κυριωτέρων καλάμων.
Κάιρον, Έκδοσις Τάσσου Π. Καζώτου, 1900.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    270. Ο Λόγος 1 (Νοέμβριος 1930).
Αθήνα, Εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/11 (Νοέμβριος 1930), 339.
 
    271. Ο Λόγος 2 (Δεκέμβριος 1930).
Αθήνα, Εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/12 (Δεκέμβριος 1930), 381.
 
    272. Ο Λόγος 3 (Ιανουάριος 1931).
Αθήνα, Εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/1 (Ιανουάριος 1931), 34.
 
    273. Ο Λόγος 5 (Μάρτιος 1931).
Αθήνα, Εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/3 (Μάρτιος 1931), 116.
 
    274. Ο Λόγος 6 (Απρίλιος 1931).
Αθήνα, Εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 165.
 
    275. Ο Λόγος 7 (Μάιος 1931).
Αθήνα, Εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/6 (Ιούνιος 1931), 205.
 
    276. Ορίζοντες 1 (Απρίλιος 1931).
Πειραιάς, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 165.
 
    277. Πανελλήνιον ημερολόγιον του έτους 1909 εικονογραφημένον.
     Έτος Πρώτον. Eπιμ. Άγγελος Σημηριώτης και Περικλ. Aγγελίδης. Eν Γαλατά, Bιβλιοεκδοτικόν κατάστημα Π. Aγγελίδου και Σας, [1908].
 
    278. Παράρτημα «Bιβλιογραφίας».
     Aρ. 15, 15 Aπριλίου 1923. <Aλεξάνδρεια>, «Γράμματα», 1923.
 
    279. Παρθενών 1 (Μάρτιος 1928).
Αθήναι, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/6 (Μάιος 1928), 237-238.
 
    280. Παρθενών 4 (Ιούνιος 1928).
Αθήναι, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 356.
 
    281. Παρθενών 5 (Ιούλιος-Αύγουστος 1928).
Αθήναι, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/10 (Σεπτέμβριος 1928), 399-400.
 
    282. Παρθενών 6 (Σεπτέμβριος 1928).
Αθήναι, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/12 (Νοέμβριος 1928), 478.
 
    283. Παρθενών 7 (Οκτώβριος 1928).
Αθήναι, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 33.
 
    284. Παρνασσός. Περιοδικόν σύγγραμμα του εν Αθήναις ομωνύμου συλλόγου. Τόμος ΙΣΤ´ (Σεπτέμβριος 1893-Αύγουστος 1894).
Εν Αθήναις, Τύποις Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1893-1894.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    285. Παρνασσός. Περιοδικόν σύγγραμμα του εν Αθήναις ομωνύμου συλλόγου. Τόμος ΙΖ´ (Σεπτέμβριος 1894-Αύγουστος 1895).
Εν Αθήναις, Τύποις Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1894-1895.
     Πηγή: Κ.Π.Καβάφης, [Για τον Βράουνινγκ] (1894). Τα πεζά (1882;-1931), επιμ. Μιχάλης Πιερής. Αθήνα, Ίκαρος, 2003, 210-217.
 
    286. Πασχαλινό λεύκωμα.
     Έτος πρώτο. Aπρίλιος 1931. Eπιμ. Mάριος Bαϊάνος, Σπύρος Kαζάζης. [Aλεξάνδρεια] 1931.
 
    287. Πνοή 1 (Οκτώβριος 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    288. Πνοή 2 (Νοέμβριος 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    289. Πνοή 3 (Δεκέμβριος 1928).
Αθήνα, 1928.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 76.
 
    290. Πνοή 4 (Φεβρουάριος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/3 (Μάρτιος 1929), 115.
 
    291. Πνοή 6 (Απρίλιος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/4 (Απρίλιος 1929), 155.
 
    292. Πνοή 7 (Μάιος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 192.
 
    293. Πνοή 8-9 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 244.
 
    294. Πνοή 10-11 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 296.
 
    295. Πνοή 12 (Οκτώβριος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 355.
 
    296. Πνοή 13 (Νοέμβριος 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 36.
 
    297. Πνοή 14 (Ιανουάριος 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 36.
 
    298. Πνοή 15 (Φεβρουάριος 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 164-165.
 
    299. Πνοή 16-17 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 164-165· 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 211.
 
    300. Προσκοπική Ηχώ Γ´ 10-11 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1926).
Κάιρο, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/4 (Μάρτιος 1927), 26.
 
    301. Πρωτοπορία 1/1 (Γενάρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 75.
 
    302. Πρωτοπορία 1/2 (Φλεβάρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 75.
 
    303. Πρωτοπορία 1/3 (Μάρτης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/3 (Μάρτιος 1929), 114, 120.
 
    304. Πρωτοπορία 1/4 (Απρίλης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/4 (Απρίλιος 1929), 155.
 
    305. Πρωτοπορία 1/5 (Μάης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 191.
 
    306. Πρωτοπορία 1/6-7 (Ιούνης-Ιούλης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 242.
 
    307. Πρωτοπορία 1/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1929), 295.
 
    308. Πρωτοπορία 1/11 (Νοέμβρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 354, 357.
 
    309. Πρωτοπορία 1/12 (Δεκέμβρης 1929).
Αθήνα, 1929.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/12 (Δεκέμβριος 1929), 396.
 
    310. Πρωτοπορία 2/1 (Γενάρης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 36.
 
    311. Πρωτοπορία 2/2 (Φλεβάρης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/2 (Φεβρουάριος 1930), 72.
 
    312. Πρωτοπορία 2/3 (Μάρτης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 122.
 
    313. Πρωτοπορία 2/4 (Απρίλης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 122.
 
    314. Πρωτοπορία 2/5 (Μάης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/5 (Μάιος 1930), 162-163.
 
    315. Πρωτοπορία 2/6-7 (Ιούνης-Ιούλης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 210.
 
    316. Πρωτοπορία 2/8-9 (Αύγουστος-Σεπτέμβρης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 299.
 
    317. Πρωτοπορία 2/10 (Οχτώβρης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/11 (Νοέμβριος 1930), 339.
 
    318. Πρωτοπορία 2/11-12 (Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1930).
Αθήνα, 1930.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/12 (Δεκέμβριος 1930), 381.
 
    319. Πρωτοπορία 3/1 (Γενάρης 1931).
Αθήνα, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/1 (Ιανουάριος 1931), 33-34.
 
    320. Πρωτοπορία 3/2 (Φλεβάρης 1931).
Αθήνα, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/2 (Φεβρουάριος 1931), 74-75.
 
    321. Πρωτοπορία 3/3 (Μάης 1931).
Αθήνα, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 164-165.
 
    322. Πρωτοπορία 3/4 (Αύγουστος 1931).
Αθήνα, 1931.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/7-8 (Ιούλιος-Αύγουστος 1931), 251.
 
    323. Φιλότεχνος 1 (Αύγουστος 1926).
Βόλος, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/1 (Δεκέμβρης 1926), 21-22.
 
    324. Φιλότεχνος 2 (Σεπτέμβριος 1926).
Βόλος, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/1 (Δεκέμβρης 1926), 21-22.
 
    325. Φιλότεχνος 4-5 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1926).
Βόλος, 1926.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/3 (Φεβρουάριος 1927), 25.
 
    326. Φιλότεχνος 6 (Ιανουάριος 1927).
Βόλος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/5 (Απρίλιος 1927), 24.
 
    327. Φιλότεχνος 7 (Φεβρουάριος 1927).
Βόλος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/6 (Μάιος 1927), 35.
 
    328. Φιλότεχνος 8-9 (Μάρτιος-Απρίλιος 1927).
Βόλος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/7 (Ιούνιος 1927), 23-24.
 
    329. Φιλότεχνος 10 (Μάιος 1927).
Βόλος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/9 (Αύγουστος 1927), 22.
 
    330. Φιλότεχνος 11-12 (Ιούνιος-Ιούλιος 1927).
Βόλος, 1927.
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/11 (Οκτώβριος 1927), 44.
 
^