Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Bιβλία στα ιταλικά^ 
    1. Filadelfeo, Alessandro. L’uomo scimmia degenerata.
     Mετ. από τα γαλλικά: Gaetano Buja. Napoli, Tipogafia Melfi & Joele, 1898.
 
    2. Leopardi, Giacomo. Poesie.
     Torino-Milano, Casa Editrice Italiana de M. Guigoni, 1862.
 
    3. Machiavelli, Niccolò. Commedie. La Mandragola-La Clizia.
     Roma, Edoardo Perino Editore, 1884.
 
    4. Manzoni, A. I Promessi Sposi. Storia Milanese del Secolo XVII.
     Roma, Edoardo Perino Editore-Tipografo, 1892.
 
    5. Mariani, Mario. La casa dell’uomo.
     Milano, Casa Editrice Sonzogno, χ.χ.
 
    6. Monti, Vincenzo. Tragedie.
     Firenze, Presso Angiolo Garinei Libraio, 1825.
 
    7. Pea, Enrico. Fole.
     Pescara, Industrie Grafiche, 1910.
 
    8. Pea, Enrico. Lo spaventacchio.
     Firenze, Pubblicato dalla Libreria della Voce, 1914.
 
    9. Sinadinò, Agostino J. Il Dio dell’attimo. Marginalia.
     Alessandria d’Egitto, Stabilimento A. Mourès (A. Mourès e Co), 1910.
 
    10. Sinadino, Agostino J. Le presenze invisibili.
     Alessandria-Egitto, Cartoleria & Tipografia Albert Zoller, 1898.
 
    11. Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata.
     Tomo I. Prato, Dalla Tipografia Vannini, 1822.
 
    12. [Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata.
     Tomo II. Prato, Dalla Tipografia Vannini, 1822].
 
    13. Wagner, Riccardo. Lohengrin. Grande opera romantica in tre atti. Parole e musica di Riccardo Wagner.
     Mετ. Salvatore de C. Marchesi. Milano-Roma-Napoli-Palermo, G. Ricordi & C., χ.χ.
 
^