Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Tαξιδιωτικά^ 
    1. A Guide to the Exhibition Galleries of the British Museum (Bloomsbury) with Maps and Plans.
     <London>, Printed by Order of the Trustees, 1897.
 
    2. Belgrave, C. Dalrymple. Siwa. The oasis of Jupiter Ammon. With an introduction by General Sir Reginald Wingate. Illustrated with sketches and photographs by the author.
London, John Lane, The Bodley Head, 1923.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134.
 
    3. Cook’s Tourists’ Handbook for Egypt, the Nile and the Desert.
     London, Thomas Cook & Son, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co, 1892.
 
    4. Descriptive and Historical Catalogue of the Pictures in the National Gallery; with Biographical Notices of the Deceased Painters. British and Modern Schools.
     London, Printed for Her Majesty’s Stationery Office and sold at the Gallery, 1898.
 
    5. Exposition des Beaux-Arts. Salon de 1888. Catalogue Illustré.
Paris, Librairie d’Art – Ludovic Baschet, 1888.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.1-7, Φύλλο από Φάκελλο Παπουτσάκη. Αρχείο Καβάφη, Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 130.
 
    6. Grèce. Athènes et ses environs.
     Eπιμ. M.B. Haussoullier. (Collection des Guides-Joanne). Paris, Librairie Hachette et Cie, 1896.
 
    7. Loftie, W.J. Orient Line Guide. Chapters for Travellers by Sea and by Land Illustrated.
     London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, limited, Edward Stanford, 1890.
 
    8. [Map of] Athens 1892.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    9. [Map of] Bordeaux 1900.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    10. [Map of] Cairo 1894.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    11. [Map of] London 1897.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    12. [Map of] Paris 1897.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    13. [Map of] Piraeus 1896.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    14. Programme of Cook’s International Tickets to Egypt Including the Nile to the First and Second Cataracts, Luxor, Thebes, Assouan, Philae, Abou-Simbel, Khartoum &c.
     London, Thos. Cook & Son, 1899-1900.
 
    15. Rae, W. Fraser. The business of travel. A fifty years’ record of progress.
London, Thos. Cook & Son, 1891.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 142.
 
    16. Sclater, Philip Lutley. Guide to the Gardens of the Zoological Society of London. Corrected According to the Present Arrangement of the Garden.
     London, Bradbury, Agnew & co. ld., 1898.
 
    17. Shepheard’s Hotel. Ghezireh Palace Cairo (Egypt): «what to see where to stay».
     <Cairo>, χ.ε., χ.χ.
 
    18. Temple, Richard. Palestine illustrated.
London, W.H. Allen & Co., 1888.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134.
 
    19. The Academy Notes 1897 with Illustrations of the Principal Pictures at Burlington House.
     No. XXIII. Eπιμ. Henry Blackburn. London, Chatto and Windus, 1897.
 
    20. The P. & O. Pocket Book. Illustrations and Maps.
     London, Peninsular & Oriental Steam Navy Company, 1899.
 
    21. The Times Atlas. New edition containing 132 pages of maps, and comprising 196 maps and an alphabetical index to 150,000 names.
London, Published at the office of “The Times”, 1900.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 133.
 
    22. Wilson, Joseph. Memorabilia Cantabrigiae: or, an Account of the Different Colleges in Cambridge, Biographical Sketches of the Founders and Eminent Men; with Many Original Anecdotes; Views of the Colleges, and Portraits of the Founders.
     London, Printed for Edward Harding [...] by C. Clarke, 1803.
 
^