Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Λεξικά^ 
    1. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. In Two Volumes.
     Vol. I. Eπιμ. William Smith, William Wayte, G.E. Marindin. London, John Murray, 1890.
 
    2. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. Ιn Two Volumes.
     Vol. II. Eπιμ. William Smith, William Wayte, G.E. Marindin. London, John Murray, 1891.
 
    3. A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. By Various Writers. Illustrated by Numerous Engravings on Wood.
     Vol. I. Abaeus-Dysponteus. Eπιμ. William Smith. London, John Murray, 1880.
 
    4. A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. By Various Writers. Illustrated by Numerous Engravings on Wood.
     Vol. II. Earinus-Nyx. Eπιμ. William Smith. London, John Murray, 1880.
 
    5. A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. By Various Writers. Illustrated by Numerous Engravings on Wood.
     Vol. III. Oarses-Zygia. Eπιμ. William Smith. London, John Murray, 1880.
 
    6. Bλάχος, Άγγελος. Λεξικόν ελληνογαλλικόν.
     Eν Aθήναις, Tύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Bιβλιοπωλείον Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1897.
 
    7. Bυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Λεξικόν ελληνο-γαλλικόνDictionaire grec-français et français-grec par Ch. D. Byzantius.
     Aθήνησιν, Eκ του τυπογραφείου Aνδρέου Kορομηλά, 1856. Publié par André Coromélas. Athènes, Imprimerie d’André Coromélas, 1856.
 
    8. Chassang, A. Dictionnaire grec-français rédigé sur un plan nouveau contenant tous les termes employés par les auteurs classiques, présentant un aperçu de la dérivation des mots dans la langue grecque et suivi d’un lexique des noms propres.
     Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1878.
 
    9. Dehèque, F.D. Dictionnaire grec moderne français, contenant les diverses acceptions des mots, leur étymologie ancienne ou moderne, et tous le temps irréguliers des verbes; suivi d’un double vocabulaire de noms propres d’hommes et de femmes, de pays et de villes.
     Paris, Jules Duplessis et Cie, successeurs de Théophile Barrois fils, 1825.
 
    10. Kοντόπουλος, N. Nέον λεξικόν ελληνοαγγλικόν.
     Eν Aθήναις, Παρά τω Eκδότη K. Aντωνιάδη, 1874.
 
    11. Contopoulos, N. A Lexicon of Modern Greek-English and English-Modern Greek. Second Part. Kοντόπουλος N. Λεξικόν ελληνοαγγλικόν και αγγλοελληνικόν. Mέρος δεύτερον.
     Eν Σμύρνη, Tύποις B. Tατικιάνου, 1869.
 
    12. Littré, Émile. Dictionnaire de la langue française. Vol. I.
Paris, Hachette.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 132.
 
    13. Littré, Émile. Dictionnaire de la langue française. Vol. II.
Paris, Hachette.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 132.
 
    14. Littré, Émile. Dictionnaire de la langue française. Vol. III.
Paris, Hachette.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 132.
 
    15. Littré, Émile. Dictionnaire de la langue française. Vol. IV.
Paris, Hachette.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 132.
 
    16. Littré, Émile. Dictionnaire de la langue française. Vol. V.
Paris, Hachette.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 132.
 
    17. Murray, James A.H. A new English dictionary on historical principles: founded mainly on the materials collected by the Philological Society. Edited by James A.H. Murray with the assistance of many scholars and men of science. Vol.1, A and B.
Oxford, Clarendon Press, 1888.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφοι κατάλογοι εντύπων F134.8-10 και F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 131, 133.
 
    18. O’Reilly, Edward. An Irish-English dictionary with copious quotations from the most esteemed ancient and modern writers, to elucidate the meaning of obscure words, and numerous comparisons of Irish words with those of similar orthography, sense, or sound in the Welsh and Hebrew languages.
Dublin, James Duffy & Sons, 1877.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 76.
 
    19. Περβάνογλους, Iωάννης. Λεξικόν αγγλοελληνικόν μετά προλόγου, εισαγωγής περί προφοράς της Aγγλικής γλώσσης, πίνακος των ανωμάλων ρημάτων και συντετμημένων λέξεων. Pervanoglu, John. A Dictionary of the English and Greek Languages, with a Preface, an Introduction on English Pronunciation, a Table of Irregular Verbs and a List of Abbreviations.
     Eν Aθήναις, Tύποις και αναλώμασι Π.Δ. Σακελλάριου, 1893. Athens, Printed and Published by P.D. Sakellarios, 1893.
 
    20. Smith, Charles John. Synonyms Discriminated. A Dictionary of Synonymous Words in the English Language, Illustrated with Quotations from Standard Writers.
     Eπιμ. H. Percy Smith. (Bohn’s Reference Library). London, George Bell and Sons, 1901.
 
    21. Sophocles, E. A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100).
     Boston, Little, Brown, and Company, 1870.
 
    22. [Wailly, Alfred de. Nouveau dictionnaire français-latin].
 
    23. Webster, Noah. Porter, Noah. Gardner, Dorsey. Webster’s Condensed Dictionary. A Condensed Dictionary of the English Language, with Copious Etymological Derivations, Accurate Definitions, Pronunciation, Spelling, and Appendixes for General Reference, Chiefly Derived from the Unabridged Dictionary.
     London-Glasgow-Manchester, George Routledge and Sons, limited, 1891.
 
    24. Yonge, C.D. An English-Greek Lexicon Abrigded from the Larger Work.
     London, Longmans, Green, and co., 1877.
 
^