Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά^ 
    1. Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique 1886.
Gotha, Justus Perthes, 1886.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη, Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    2. Almanach Hachette. Petite encyclopédie populaire de la vie pratique, 1898.
Paris, Hachette, 1897.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη, Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129.
 
    3. Libre 11 (25 septembre 1923).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    4. Libre 19 (18 mai 1924).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    5. Libre 24 (13 octobre 1924). 
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    6. Libre 25 (11 novembre 1924). 
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    7. Libre 36-37 (octobre-novembre 1925).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    8. Libre 40-41 (février-mars 1926).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    9. Libre 48-49 (octobre-novembre 1926).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/2 (Ιανουάριος 1927), 23-24.
 
    10. Libre 52-53 (février-mars 1927).
     Πηγές: Αλεξανδρινή Τέχνη 1/5 (Απρίλιος 1927), 25-28.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    11. Libre 58-59 (août-septembre 1927).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    12. Libre 60-61 (octobre-novembre 1927).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/1 (Δεκέμβριος 1927), 40.
 
    13. Libre 62-63 (décembre 1927-janvier 1928).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 148.
 
    14. Libre 68-69 (juin-juillet 1928).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/9 (Αύγουστος 1928), 355.
 
    15. Libre 70-71 (août-septembre 1928).
     Πηγές: Αλεξανδρινή Τέχνη 2/11 (Οκτώβριος 1928), 440.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    16. Libre 72-73 (octobre-novembre 1928).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/1 (Ιανουάριος 1929), 38-40.
 
    17. Libre 74-75 (décembre 1928-janvier 1929).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/2 (Φεβρουάριος 1929), 77.
 
    18. Libre 76-77 (février-mars 1929).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/3 (Μάρτιος 1929), 116.
 
    19. Libre 78-79 (avril-mai 1929).
     Πηγές: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/5 (Μάιος 1929), 192, 196-197.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 148.
 
    20. Libre 80-81 (juin-juillet 1929).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1929), 245.
 
    21. Libre 82-83 (août-septembre 1929).
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 148.
 
    22. Libre 84-85 (octobre-novembre 1929).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 3/10-11 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1929), 355, 359-360.
 
    23. Libre 86-87 (décembre 1929-janvier 1930).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/1 (Ιανουάριος 1930), 37.
 
    24. Libre 88-89 (février-mars 1930).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/3-4 (Μάρτιος-Απρίλιος 1930), 123.
 
    25. Libre 90-91 (avril-mai 1930).
     Πηγές: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/6-7 (Ιούνιος-Ιούλιος 1930), 212.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    26. Libre 94-95 (août-septembre 1930).
     Πηγές: Αλεξανδρινή Τέχνη 4/9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1930), 304.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F135.13-29, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 147.
 
    27. Libre 98-99 (décembre 1930-janvier 1931).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/1 (Ιανουάριος 1931), 36.
 
    28. Libre 100-101 (février-mars 1931).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/3 (Μάρτιος 1931), 117.
 
    29. Libre 102-103 (avril-mai 1931).
     Πηγή: Αλεξανδρινή Τέχνη 5/4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1931), 168.
 
    30. Revue des Deux Mondes CXVII (mai-june 1893).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1893.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 132.
 
    31. Revue des Deux Mondes CXXI (janvier-février 1894).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1894.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 132.
 
    32. Revue des Deux Mondes CXXII (mars-avril 1894).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1894.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 132.
 
    33. Revue des Deux Mondes CXXIII (mai-june 1894).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1894 .
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 132.
 
    34. Revue des Deux Mondes CXXIV (juillet-août 1894).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1894 .
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 132.
 
    35. Revue des Deux Mondes CXXV (septembre-octobre 1894).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1894.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 132.
 
    36. Revue des Deux Mondes CXXVI (novembre-décembre 1894).
Paris, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1894.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.1-7, Αρχείο Καβάφη.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 129, 132.
 
^