Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά^ 
    1. A Book of Greek Verse.
     Mετ. Walter Headlam. Cambridge, At the University Press, 1907.
 
    2. [Collectanea Graeca Minora].
     Eπιμ. [Andrea Dalzel]. [1791].
 
    3. Poetae lyrici graeci. Vol. III. Poetas melicos continens.
     Eπιμ. Theodorus Bergk. Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1882.
 
    4. Select Epigrams from the Greek Anthology.
     Eπιμ. J.W. Mackail. (Longman’s Pocket Library). London, Longmans, Green, and Co., 1907.
 
    5. Στοιχεία της Eλληνικής, ήτοι ανθολογία ποιητική μετά σχολίων παλαιών παιδείας ένεκα των την Eλλάδα φωνήν διδασκομένων Γραικών.
     Tόμος τέταρτος της τρίτης κλάσεως. Eπιμ. B.Π.Π. Eυθυμίου. Eν Bιέννη της Aουστρίας, Eκ της τυπογραφίας Aντωνίου Xαϊκούλ, 1813.
 
    6. Achilles Tatius. Achilles Tatius. With an English translation by S. Gaselee. Loeb Classical Library, 45.
London-New York, William Heinemann-G.P. Putnam’s Sons, 1917.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 66.
 
    7. Anyte of Tegea. Moero of Byzantium. The Epigrams of Anyte of Tegea and Moero of Byzantium with an English Translation.
     Mετ. Robert Allason Furness. <Cambridge>, Privately printed, 1921.
 
    8. Homerus. Ilias. <Homeri carmina, vol. I, pars I. Iliadis I-XII>.
     Eπιμ. Guilielmus Dindorf. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1869.
 
    9. Homerus. Ilias. <Homeri carmina, vol. I, pars II. Iliadis XIII-XXIV>.
     Eπιμ. Guilielmus Dindorf. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1868.
 
    10. Homerus. Odyssea. <Homeri carmina, vol. II, pars I. Odysseae I-XII>.
     Eπιμ. Guilielmus Dindorf. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1878.
 
    11. Homerus. Odyssea. <Homeri carmina, vol. II, pars II. Odysseae XIII-XXIV>.
     Eπιμ. Guilielmus Dindorf. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1876.
 
    12. Iulianus. Iuliani imperatoris quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia. Recensuit Fridericus Carolus Hertlein. Vol. I.
Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1875.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ατελή ποιήματα 1918-1932, φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Αθήνα, Ίκαρος, 1994, 167-170.
 
    13. Iulianus. Iuliani imperatoris quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia. Recensuit Fridericus Carolus Hertlein. Vol. II.
Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1876.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ατελή ποιήματα 1918-1932, φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Αθήνα, Ίκαρος, 1994, 109, 112-113. Κ.Π. Καβάφης, Τα Ποιήματα, Β´ (1919-1933), φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα, Ίκαρος, 1991, 122. Filippo Maria Pontani, «Πηγές της ποίησης του Καβάφη», Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη (1936-1974), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991, 64-65.
 
    14. Isocrates. Orationes.
     Eπιμ. Gustavus Eduardus Benseler. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1868.
 
    15. Lucianus Samosatensis. Opera.
     Vol. I. Eπιμ. Carolus Iacobitz. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1881.
 
    16. Lycurgus. Oratio in Leocratem.
     Eπιμ. Fridericus Blass, Carolus Scheibe. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1912.
 
    17. Lysias. Orationes. Editio minor.
     Eπιμ. Theodorus Thalheim. Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1901.
 
    18. Philostrati. Callistratus. Eunapius. Himerius. Philostratorum et Callistrati Opera, Eunapii Vitae Sophistarum, Himerii Sophistae Declamationes.
     Eπιμ. Antonius Westermann, Jo. Fr. Boissonade, Fr. Dübner. Parisiis, Editore Ambrosio Firmin-Didot, 1878.
 
    19. Philostratus. The life of Apollonius of Tyana, the Epistles of Apollonius and the Treatise of Eusebius. With an English translation by F.C. Conybeare. Vol. 1. Loeb Classical Library, 16.
London-New York, William Heinemann-The Macmillan Co., 1912. 
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 66.
 
    20. Philostratus. The life of Apollonius of Tyana, the Epistles of Apollonius and the Treatise of Eusebius. With an English translation by F.C. Conybeare. Vol. 1. Loeb Classical Library, 17.
London-New York, William Heinemann-The Macmillan Co., 1912. 
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 66.
 
    21. Philostratus, Flavius. Philostratus junior. Callistratus. Opera. Accedunt Apollonii Epistolae, Eusebius adversus Hieroclem, Philostrati junioris Imagines, Callistrati descriptiones.
     Vol. II. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Eπιμ. C.L. Kayser. Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1871.
 
    22. Plato. Euthydemus. Protagoras.
     Eπιμ. Carolus Fridericus Hermannus. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1918.
 
    23. Plato. The myths of Plato. Translated, with introductory and other observations, by J.A. Stewart.
London-New York, Macmillan and Co., 1905. 
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    24. Plutarchus. Vitae parallelae.
     Vol. IV. Eπιμ. Carolus Sintenis. Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1872.
 
    25. Plutarchus. Vitae parallelae. <No II>. Themistoclis et Camilli, Periclis et Fabii Maximi, Alcibiadis et Coriolani.
     Eπιμ. Carolus Sintenis. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1881.
 
    26. Plutarque. Vie de César. (Les auteurs grecs).
     Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1869.
 
    27. Quintus Smyrnaeus. The Fall of Troy. With an English translation by Arthur S. Way. Loeb Classical Library, 19.
London-New York, William Heinemann-The Macmillan Co., 1913.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 66.
 
    28. Rufinus. The Poems of Rufinus with an English Translation.
     χ.τ., Privately Printed, 1917.
 
    29. Theocritus. Bion. Moschus. Carmina bucolica.
     Mετ. Eobanus Hessus, επιμ. L.C. Valckenaer. Lugduni Batavorum, Apud Ioannem le Maier, 1779.
 
    30. Thucydides. De Bello Peloponnesiaco libri octo.
     Vol. I. lib. I-IV. Eπιμ. Godofredus Boehme. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1867.
 
    31. Xenophon. Institutio Cyri.
     Eπιμ. Arnoldus Hug. Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1900.
 
    32. Xenophon. Opera omnia. Vol. I continens Cyropaediam.
     Eπιμ. M. Frideric. August. Bornemann. (Bibliotheca Graeca, Scriptorum Orat. Pedestris, VII). Gothae et Erfordie, Sumptibus Guil. Hennings, 1828.
 
    33. Xenophon. Scripta minora.
     Eπιμ. Ludovicus Dindorfius. Lipsiae, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1873.
 
^