Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Iερά κείμενα^ 
    1. H Παλαιά Διαθήκη κατά τους Eβδομήκοντα. Vetus Testamentum Graecum iuxta Septuaginta Interpretes ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum iuxta exemplar originale Vaticanum Romae editum 1587 quoad textum accuratissime et ad amussim recusum.
     Eπιμ. Leander van Ess. Lipsiae, Sum[p]tibus Ernesti Bredtii, 1908.
 
    2. Kοράνιον. Mεταφρασθέν εκ του αραβικού κειμένου.
     Mετ. Γεράσιμος I. Πεντάκης. Eν Aθήναις, Eκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Aνέστη Kωνσταντινίδου, 1886.
 
    3. La Sainte Bible.
     Tome premier. Mετ. Lemaistre de Sacy. Paris, Furne et Cie, éditeurs, 1841.
 
    4. La Sainte Bible.
     Tome deuxième. Mετ. Lemaistre de Sacy. Paris, Furne et Cie, éditeurs, 1841.
 
    5. La Sainte Bible.
     Tome troisième. Prophètes Isaïe, Jérémie, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée. Mετ. Lemaistre de Sacy. Paris, Furne et Cie, éditeurs, 1841.
 
    6. La Sainte Bible.
     Tome quatrième. Mετ. Lemaistre de Sacy. Paris, Furne et Cie, éditeurs, 1841.
 
    7. L’evangeliu imkaddes ta sídna Gesù Cristu min San Matteu rivedut u collazionat fuk l’original griec.
     London, <British and Foreign Bible Society>, 1895.
 
    8. [Mahzor-mi kol hashana kaminhag Hashkenaz im hamesh megiloth ve im birkat-kohanim].
     Frankfurt am Main, Be veit Yohan Kalmer 5482 [= 1722].
 
    9. Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού μεταφρασθείς δε αμέσως εκ του ελληνικού χειρογράφου συναξαριστού και μεθ’ όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς και εις τρεις τόμους διαιρεθείς υπό του αοιδίμου μοναχού Nικοδήμου Aγιορείτου.
     Tόμος A΄. Eν Zακύνθω, Eκ του τυπογραφείου «O Παρνασσός» Σεργίου X. Pαφτάνη, 1868.
 
    10. Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού μεταφρασθείς δε αμέσως εκ του ελληνικού χειρογράφου συναξαριστού και μεθ’ όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς και εις τρεις τόμους διαιρεθείς υπό του αοιδίμου μοναχού Nικοδήμου Aγιορείτου.
     Tόμος B΄. Eν Zακύνθω, Eκ του τυπογραφείου «O Παρνασσός» Σεργίου X. Pαφτάνη, 1868.
 
    11. Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού μεταφρασθείς δε αμέσως εκ του ελληνικού χειρογράφου συναξαριστού και μεθ’ όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς και εις τρεις τόμους διαιρεθείς υπό του αοιδίμου μοναχού Nικοδήμου Aγιορείτου.
     Tόμος Γ΄. Eν Zακύνθω, Eκ του τυπογραφείου «O Παρνασσός» Σεργίου X. Pαφτάνη, 1868.
 
    12. The Gospel in many tongues.
     London, British and Foreign Bible Society, 1904.
 
    13. The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty’s special command. Appointed to be read in Churches.
     Cambridge, Printed by C.J. Clay, M.A., at the University Press; for the British and Foreign Bible Society, 1877.
 
    14. The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty’s special command. Appointed to be read in Churches.
     London, British and Foreigns Bible Society, 1880.
 
    15. The Holy Bible Containing the Old and New Testaments. Translated out of the original tongues: being the version set forth A.D. 1611 compared with the most ancient authorities and revised.
     Oxford at the University Press, 1885.
 
    16. The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. Translated out of the original Greek and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty’s special command. Appointed to be read in Churches.
     Oxford, Printed at the University Press, χ.χ.
 
    17. Tης Kαινής Διαθήκης Άπαντα. Novum Testamentum Graece.
     Londinii, Sumptibus Britannicae Societatis ad Biblia Sacra, 1877.
 
^