Ιδανική Βιβλιοθήκη(1834 Έντυπα)
Εκτύπωση
H Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γκίκα, είναι διαθέσιμη μόνον σε ηλεκτρονική έκδοση. Συμπληρώνει τον κατάλογο της έντυπης έκδοσης (H Bιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Kαταγραφή-επιμέλεια Mιχαήλα Kαραμπίνη-Iατρού, Aρχείο Kαβάφη και Eρμής, 2003) με έντυπα τα οποία ο Καβάφης είχε διαβάσει ή κατείχε αλλά δεν σώθηκαν στο Αρχείο του. Τα νέα λήμματα εμφανίζονται με μαύρα στοιχεία, ενώ παρατίθεται και η πηγή της πληροφορίας.
 
1. Περιοδικές εκδόσεις στα ελληνικά
2. Περιοδικές εκδόσεις στα αγγλικά
3. Περιοδικές εκδόσεις στα γαλλικά
4. Bιβλία στα νέα ελληνικά
5. Bιβλία στα αρχαία ελληνικά
6. Bιβλία στα λατινικά
7. Iερά κείμενα
8. Bιβλία στα αγγλικά
9. Bιβλία στα γαλλικά
10. Bιβλίο στα γερμανικά
11. Bιβλία στα ιταλικά
12. Tαξιδιωτικά
13. Λεξικά

1. Bιβλία στα αγγλικά^ 
    1. Scottish Song. A Selection of the Choicest Lyrics of Scotland Compiled and Arranged, with Brief Notes.
     Eπιμ. Mary Carlyle Aitken. (Golden Treasury Series). London, Macmillan and Co, 1874.
 
    2. Abbott, G.F. Macedonian Folklore.
     Cambridge, At the University Press, 1903.
 
    3. Allen, Grant. Hilda Wade. A woman with tenacity of purpose. With ninety-eight illustrations by Gordon Browne.
New York-London, G.P. Putnam’s sons, 1900.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 144.
 
    4. Arnold, Matthew. Newman, F.W. On Translating Homer. With F.W. Newman’s «Homeric Translation» and Arnold’s «Last Words».
     (The New Universal Library). London-New York, George Routledge & Sons Limited-E.P. Dutton & co., χ.χ.
 
    5. Austen, Jane. Mansfield Park.
     (Everyman’s Library-Fiction). London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd-E.P. Dutton & Co., <1913>.
 
    6. Bellamy, Edward. Looking Backward. 2000-1887.
     London, Frederick Warne and Co., χ.χ.
 
    7. Bensusan, S.L. Coleridge. The People’s Books, 115.
London-New York, T.C. & E.C. Jack-Dodge Publishing Co., [1913].
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 144.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 71.
 
    8. Bevan, Edwyn Robert. The House of Seleucus. Vol. I.
London, Edward Arnold, 1902.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    9. Bevan, Edwyn Robert. The House of Seleucus. Vol. II.
London, Edward Arnold, 1902.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    10. Bridges, Robert. Demeter. A Mask.
     Oxford, At the Clarendon Press, 1905.
 
    11. Brontë, Anne. The Tenant of Wildfell Hall.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume VI). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    12. Brontë, Anne. Brontë, Charlotte. Brontë, Emily. Brontë, Patrick. The Professor by Charlotte Brontë and Poems by Charlotte, Emily, and Anne Brontë and the Rev. Patrick Brontë.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume IV). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    13. Brontë, Charlotte. Jane Eyre.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume I). London, Smith, Elder & Co., 1899.
 
    14. Brontë, Charlotte. Shirley.
     (The Haworth edition. The Life and works of Charlotte Brontë and her sisters, in seven volumes with portraits and illustrations, Volume II). London, Smith Elder & Co., 1899.
 
    15. Brontë, Charlotte. Villette.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume III). London, Smith, Elder & Co., 1899.
 
    16. Brontë, Emily. Brontë, Anne. Wuthering Heights. Agnes Grey.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume V). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    17. Broughton, Rhoda. Doctor Cupid. A Novel.
     London, Richard Bentley & Son, 1887.
 
    18. [Bulwer-Lytton, Edward George], Devereux.
     London, Henry Colburn, 1841.
 
    19. Bunyon, Charles John. Quin, R.J. Bunyon’s Law of fire insurance. Revised throughout 6th edition, supplemented by an introductory chapter on I. The origin, fundamental principles and development of the law of fire insurance, II. The forms and conditions of modern policies of fire insurance including motor car and consequential loss policies, III. The practice of fire offices and underwriters under the Assurance Companies Act, 1909, and IV. Fire inquests, under the City of London Fire Inquests Act, 1888, by R.J. Quin.
London, Charles and Edwin Layton, 1913. 
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134.
 
    20. Burrows, Ronald M. The discoveries in Crete and their bearing on the history of ancient civilisation.
London, John Murray, 1907.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    21. Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire, from Arcadius to Irene, 395 A.D. to 800 A.D. Vol. I.
London-New York, Macmillan & Co., 1889.
     Πηγή: Καβάφης, Κ.Π. Ανέκδοτα πεζά κείμενα. Εισαγωγή και μετάφραση Μιχάλη Περίδη. Αθήναι, Εκδοτικός οίκος Γ. Φέξη, 1963, 30, 31, 76-80. Diana Haas, «Cavafy’s Reading Notes on Gibbon’s Decline and Fall», Folia Neohellenica IV (1982), 27, 90.
 
    22. Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire, from Arcadius to Irene, 395 A.D. to 800 A.D. Vol. II.
London-New York, Macmillan & Co., 1889.
     Πηγή: Καβάφης, Κ.Π. Ανέκδοτα πεζά κείμενα. Εισαγωγή και μετάφραση Μιχάλη Περίδη. Αθήναι, Εκδοτικός οίκος Γ. Φέξη, 1963, 30, 31, 76-80. Diana Haas, «Cavafy’s Reading Notes on Gibbon’s Decline and Fall», Folia Neohellenica IV (1982), 27, 90.
 
    23. Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian (395-565). Vol. I.
London, Macmillan & Co., 1923.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ατελή ποιήματα 1918-1932, φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Αθήνα, Ίκαρος, 1994, 156, 157. Diana Haas, «Cavafy’s Reading Notes on Gibbon’s Decline and Fall», Folia Neohellenica IV (1982), 75.
 
    24. Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian (395-565). Vol. II.
London, Macmillan & Co., 1923.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ατελή ποιήματα 1918-1932, φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Αθήνα, Ίκαρος, 1994, 156, 157. Diana Haas, «Cavafy’s Reading Notes on Gibbon’s Decline and Fall», Folia Neohellenica IV (1982), 75.
 
    25. Butcher, E.L. The Story of the Church of Egypt, being an outline of the History of the Egyptians under their successive masters from the Roman Conquest until now. In two volumes. Vol. I.
London, Smith, Elder & Co., 1897.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ατελή ποιήματα 1918-1932, φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Αθήνα, Ίκαρος, 1994, 103.
 
    26. Butler, Alfred J. The Arab Conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman Dominion.
Oxford, Clarendon Press, 1902.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    27. Byron, Lord [George Gordon]. The Poetical Works.
     Edinburgh, William P. Nimmo, χ.χ.
 
    28. Byron, Lord, Thomas Moore. The Life, Letters and Journals of Lord Byron. New and complete edition with portraits and illustrations.
London, John Murray, 1866.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 71.
 
    29. Caine, Hall. The Deemster.
     London, Chatto & Windus, 1888.
 
    30. Carlyle, Thomas. Sartor Resartus. The life and opinions of Herr Teufelsdröckh. London, Chapman & Hall.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 142.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    31. Castle, Agnes. Castle, Egerton. The ways of Miss Barbara.
London, Macmillan, 1914.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 144.
 
    32. Chambers, Robert W. Lorraine! A romance.
New York-London, G.P. Putnam’s Sons, 1898. 
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 144.
 
    33. Churchill, Winston. The crisis. With illustrations, by Howard Chandler Christy.
London, Macmillan & Co., 1902.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 142.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 73.
 
    34. Conrad, Joseph. A set of six. Collection of British authors, 4064.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
 
    35. Conway, Hugh. Called Back.
     (Arrowsmith’s Bristol Library, Vol. 1). Bristol-London, J.W. Arrowsmith, 1884.
 
    36. Cook, Lady (née Tennessee Claflin). Essays on Social Topics.
     London, The Roxburghe Press Limited, χ.χ.
 
    37. Cook, S.A., Adcock, F.E., Charlesworth, M.P. (eds). The Cambridge Ancient History. Vol. VII: The Hellenistic Monarchies and the Rise of Rome.
Cambridge, At the University Press, 1928.
     Πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ατελή ποιήματα 1918-1932, φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini, Αθήνα, Ίκαρος, 1994, 292-294.
 
    38. Crawford, F. Marion. Uncanny tales. Collection of British authors, 4253.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
 
    39. Crofts, Freeman Wills. Mystery in the Channel. Collection of British and American authors, 5009.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1931.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 146.
 
    40. Cromer, Evelyn Baring, Earl of. Abbas II.
London, Macmillan & Co, 1915.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    41. Cromer, Evelyn Baring, Earl of. Modern Egypt. In two volumes. Vol. I.
London, Macmillan & Co, 1908. 
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    42. Cromer, Evelyn Baring, Earl of. Modern Egypt. In two volumes. Vol. II.
London, Macmillan & Co, 1908.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    43. Dante Alighieri. The Divine Comedy.
     Vol. I. Mετ. Henry Wadsworth Longfellow. (Collection of British Authors. Vol. 901). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1867 <1880>.
 
    44. Dante Alighieri. The Divine Comedy.
     Vol. II. Mετ. Henry Wadsworth Longfellow. (Collection of British Authors. Vol. 902). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1867 <1881>.
 
    45. Dante Alighieri. The Divine Comedy.
     Vol. III. Mετ. Henry Wadsworth Longfellow. (Collection of British Authors. Vol. 903). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1867 <1881>.
 
    46. Darwin, Charles. The descent of man, and selection in relation to sex.
London, John Murray, 1909.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    47. Darwin, Charles. The origin of species by means of natural selection. Popular impression of the corrected copyright edition issued with the approval of the author's executors.
London, John Murray, 1906.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    48. Davidson, John. Ballads and songs.
London-Boston, John Lane-Copeland & Day, 1895.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 141.
 
    49. Davidson, John. Fleet Street Eclogues. London, Elkin Mathews & John Lane, 1893.
     London, Elkin Mathews & John Lane, 1893.
 
    50. Defoe, Daniel. A journal of the plague year: being observations or memorials of the most remarkable occurrences, as well publick as private, which happened in London during the last Great Visitation in 1665. Written by a citizen who continued all the while in London never made publick before. Morley’s universal library, 8.
London, George Routledge, 1884.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 139.
 
    51. Dickens, Charles. Christmas Books.
     London, Chapman and Hall, χ.χ.
 
    52. Dickens, Charles. The Adventures of Oliver Twist.
     (The Miniature Library of Prose Authors). London, W. Kent and Co., χ.χ.
 
    53. Dickens, Charles. The Posthumous Papers of the Pickwick Club.
     London, Chapman and Hall, 1868.
 
    54. Disraeli, Isaac. Literary character of men of genius drawn from their own feelings and confessions by Isaac Disraeli. New edition, edited by his son The Earl of Beaconsfield.
London, Frederick Warne & Co.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 73.
 
    55. Dobrée, Bonamy. Sir John Denham. A Conversation between Bishop Henry King and Edmund Waller, at the Palace, Chichester, March 1669.
     Kensington, At the Cayme Press, 1927.
 
    56. Dominge, Charles Carroll. Lincoln, Walter O. Fire insurance inspection and underwriting. An encyclopedic handbook defining insurance terms, the policy contract, special forms, and describing processes and materials used in mercantile and manufacturing establishments, and their fire hazards.
New York, The Spectator company.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134.
 
    57. Doyle, A. Conan. A Study in Scarlet.
     (Collection of British Authors. Vol. 2812). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1892 <1903>.
 
    58. Doyle, A. Conan. Round the red lamp: being the facts and fancies of medical life. Collection of British authors, 3040.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1895.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    59. Doyle, A. Conan. The adventures of Sherlock Holmes. Vol. I. Collection of British authors, 2896.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1893.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    60. Doyle, A. Conan. The adventures of Sherlock Holmes. Vol. II. Collection of British authors, 2897.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1893.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    61. Doyle, A. Conan. The case-book of Sherlock Holmes.
London, John Murray.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134.
 
    62. Doyle, A. Conan. The hound of the Baskervilles. Collection of British authors, 3040.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    63. Doyle, A. Conan. The memoirs of Sherlock Holmes. Vol. I. Collection of British authors, 2972.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    64. Doyle, A. Conan. The memoirs of Sherlock Holmes. Vol. II. Collection of British authors, 2973.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    65. Doyle, A. Conan. The Return of Sherlock Holmes.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 3796). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905.
 
    66. Doyle, A. Conan. The Return of Sherlock Holmes.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 3797). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905.
 
    67. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Adam Bede.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 482). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1859 <1899>.
 
    68. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Adam Bede.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 483). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1859 <1899>.
 
    69. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Romola.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 682). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1863 <1891>.
 
    70. Eliot, George [= Eliot, Mary Ann Evans]. Romola.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 683). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1863 <1892>.
 
    71. Euripides. The plays of Euripides. Translated into English prose from the text of Paley by Edward P. Coleridge. Vol. I. Bohn’s classical library.
London, George Bell and Sons, 1904.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 139.
 
    72. Euripides. The plays of Euripides. Translated into English prose from the text of Paley by Edward P. Coleridge. Vol. II. Bohn’s classical library.
London, George Bell and Sons, 1906.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 139.
 
    73. F., B.C. More about Crusoe.
     χ.τ., χ.ε., 1925.
 
    74. Fielding, Henry. The Adventures of Joseph Andrews.
     London-New York, George Routledge and Sons, χ.χ.
 
    75. [Fielding, Henry]. <The History of Tom Jones. A Foundling>.
     [Vol. I]. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    76. [Fielding, Henry]. <The History of Tom Jones. A Foundling>.
     [Vol. II]. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    77. Fielding, Henry. The History of Tom Jones. A Foundling.
     Vol. III. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    78. Finlay, George. Greece under the Romans. Everyman’s Library, 185.
London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    79. Forster, E.M. A Letter to Madame Blanchard.
London, Leonard and Virginia Woolf at Hogarth Press, 1931.
     Πηγές: Επιστολή Κ.Π. Καβάφη προν τον E.M. Forster, 12.1.1932. C.P. Cavafy, E.M. Forster, The Forster-Cavafy Letters: Friends at a Slight Angle. Jeffreys, Peter, ed. Cairo/New York, American University in Cairo Press, 2009, 109.
Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Ερμής, 2003, 127.
 
    80. Forster, E.M. A Passage to India.
     London, Edward Arnold & Co., 1924.
 
    81. Forster, E.M. Pharos and Pharillon.
     Richmond Surrey, Printed and Published by Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press, 1923.
 
    82. Froude, J.A. Essays in literature and history. With an introduction by Hilaire Belloc. Everyman’s Library, 13.
London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    83. Froude, James Anthony. History of England from the fall of Wolsey to the deafeat of the Spanish Armada. 12 vols.
London: Longmans, 1864-1870.
     Κ.Π. Καβάφης, «Σημειώματα για τα τελευταία χρόνια και την αρρώστια της Χαρίκλειας Καβάφη] (1899). Μεταγραφή και σχόλιο Μιχάλη Πιερή». Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 3 (1991), 184.
 
    84. Gardner Mary. A Short and Easy Modern Greek Grammar, with Grammatical and Conversational Exercises, Idiomatic, Proverbial Phrases, and Full Vocabulary after the German of Carl Wied.
     London, David Nutt, 1892.
 
    85. Gaskell (Mrs). The Life of Charlotte Brontë.
     (The Haworth Edition. The Life and Works of Charlotte Brontë and her Sisters, Volume VII). London, Smith, Elder & Co., 1900.
 
    86. Gauvain, Auguste. The Greek Question.
     Mετ. Carroll N. Brown. New York, Published for the American-Hellenic Society by Oxford University Press, American Branch, 1918.
 
    87. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. I. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    88. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. II. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    89. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. III. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    90. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. IV. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    91. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. V. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    92. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. VI. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    93. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. VII. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    94. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. VIII. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    95. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. IX. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    96. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. X. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    97. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. XI. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    98. Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
     Vol. XII. London, Printed for T. Cadell and W. Davies [...], 1820.
 
    99. Giles, H. Preston. Egyptian types. Illustrated by Kem.
Alexandria, C. Molco & F. Maugeri, 1928.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 143.
 
    100. Goldsmith, Oliver. The select works. With the portrait of the author. Collection of British authors, 22.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1842.
     Πηγή: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 145.
 
    101. Gow, William. Marine insurance.
London, Macmillan.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134.
 
    102. Grimm Brothers. Popular Stories Collected by the Brothers Grimm.
     London, Humphrey Milford-Oxford University Press, 1915.
 
    103. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. I.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    104. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. II.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    105. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. III.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    106. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. IV.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    107. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. V.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    108. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. VI.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    109. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. VII.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, [Απόσπασμα περί των Σοφιστών] (1892-1897)· «Ολίγαι σελίδες περί των Σοφιστών» (1893-1897). Τα πεζά (1882;-1931), επιμ. Μιχάλης Πιερής. Αθήνα, Ίκαρος, 2003, 228, 230, 232, 238.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    110. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. VIII.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    111. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. IX.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    112. Grote, George. A History of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition in ten volumes. Vol. X.
London, John Murray, 1888.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Χειρόγραφος κατάλογος παραλαβής βιβλίων 31.10.1943, F134.12-13, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 137, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    113. Gyp [= comtesse de Martel]. Chiffon’s Marriage. Mετ. Patchett Martin.
     (Zeit Geist Library). London, Hutchinson & Co., χ.χ.
 
    114. Haggard, H. Rider. Joan Haste.
London, Longmans, Green, and Co., 1897.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 144.
 
    115. Hake, A.E. Murray, D.C. The eternal dawn.
London, George Bell & Sons, 1907.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 143.
 
    116. Hardy, Thomas. A changed man. The waiting supper and other tales. Collection of British authors, 4458.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135.
 
    117. Hardy, Thomas. Jude the Obscure.
     <London, Osgood, McIlvaine and Co., 1896>.
 
    118. Hardy, Thomas. Time’s laughingstocks and other verses.
London, Macmillan and Co., 1909.
     Πηγή: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
 
    119. Harris, Frank. Elder Conklin and other stories.
New York, Macmillan, 1894.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 143.
 
    120. Harte, Bret. Stories in light and shadow. Collection of British authors, 3331.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1899.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
 
    121. Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter. A Romance.
     London, Richard Edward King, Limited, χ.χ.
 
    122. Hawthorne, Nathaniel. Twice-told tales.
London, Dent & Sons.
     Πηγή: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
 
    123. Hobhouse, L.T. Democracy and reaction.
London, T. Fischer Unwin, 1904.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    124. Holdsworth [Lee-Hamilton], Annie E.The Gods arrive.
London, William Heinemann, 1898.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 144.
 
    125. Homer. The Iliad of Homer Literally Translated with Explanatory Notes.
     Mετ. Theodore Alois Buckley. (Bohn’s Classical Library). London, George Bell & Sons, 1896.
 
    126. Homer. The Odyssey Translated.
     Books I-VIII. Mετ. J.W. Mackail. London, John Murray, 1903.
 
    127. Homer. The Odyssey Translated.
     Books IX-XVI. Mετ. J.W. Mackail. London, John Murray, 1905.
 
    128. Homer. The Odyssey Translated.
     Books XVII-XXIV. Mετ. J.W. Mackail. London, John Murray, 1910.
 
    129. Hornung, E.W. A Thief in the Night.
     (Collection of British Authors. Vol. 3847). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905.
 
    130. Hornung, E.W. The amateur cracksman. Collection of British authors, 3369.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1899.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
 
    131. Hunt, Leigh. The Poetical Works.
London-New York, Ward, Lord, Bowden & Co., [1884]
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 70.
 
    132. Ingleby, Clement Mansfield. Essays. Edited by his Son [Holcombe Ingleby].
     London, Trübner & Co., 1888.
 
    133. Ingoldsby, Thomas [= Barham, Richard Harris]. The nonpareil Victoria Ingoldsby.
London, Richard Bentley, 1875.
     Πηγή: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
 
    134. Jacobs, W.W. Many cargoes. Collection of British authors, 3256.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1898.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 146.
 
    135. Jannaris, A.N. An historical Greek grammar, chiefly of the Attic dialect as written and spoken from classical antiquity down to the present time.
London-New York, Macmillan and Co., 1897.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 76.
 
    136. Jerome, Jerome K. The second thoughts of an idle fellow. Collection of British authors, 3320.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1898.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 146.
 
    137. Josephus, Flavius. <The Life of Flavius Josephus. Antiquities of the Jews. The Wars of the Jews or the History of the Destruction of Jerusalem. Flavius Josephus against Apion. An Extract out of Josephus’s Discourse to the Greeks Concerning Hades>. χ.τ., χ.ε., χ.χ.
 
    138. Kingston, William H.G. Peter the Whaler.
London, Blackie & Son.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 144.
 
    139. Kipling, Rudyard. A Fleet in Being. Notes of Two Trips with the Channel Squadron.
     (Collection of British Authors. Vol. 3351). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1899.
 
    140. Landor, Walter Savage. Imaginary Conversations.
     (The Scott Library, 6). London-New York, Walter Scott, χ.χ.
 
    141. Lang, Andrew. Historical Mysteries.
     London, Smith, Elder & Co., 1904.
 
    142. Le Gallienne, Richard. If I Were God. A Conversation.
     London, James Bowden, 1897.
 
    143. Le Gallienne, Richard. Prose Fancies.
     London-New York, John Lane-G.P. Putnam’s Sons, 1895.
 
    144. Le Gallienne, Richard. The Book-Bills of Narcissus. An Account Rendered.
     London-New York, John Lane-G.P. Putnam’s Sons, 1895.
 
    145. Le Gallienne, Richard. The Quest of the Golden Girl. A Romance.
     London and New York, John Lane: The Bodley Head, 1901.
 
    146. Le Gallienne, Richard. The Religion of a Literary Man (Religio Scriptoris).
     London-New York, Elkin Mathews and John Lane-G.P. Putnam’s Sons, 1894.
 
    147. Le Gallienne, Richard. The Worshipper of the Image.
     London and New York, John Lane: The Bodley Head, 1900.
 
    148. Le Gallienne, Richard. Young Lives.
     Bristol-London, J.W. Arrowsmith-Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Company Limited, <1898>.
 
    149. Lemon, Don. Nisbet, Chas. Everybody’s Writing-Desk Book.
     (The Much in Little Series. Vol. 1). London, Saxon & Co., <1891>.
 
    150. Longfellow, Henry Wadsworth. The Poetical Works.
London, Frederick Warne.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 70.
 
    151. Lowell, James Russell. Among my Books.
     (Everyman’s Library. Essays and Belles Lettres). London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co., χ.χ.
 
    152. Lowell, James Russell. The English Poets.
     (The English Library, 58). Leipzig-London, Heinemann and Balestier Limited, 1891.
 
    153. Lytton, Edward George Bulwer-Lytton, Baron. The dramatic works. Vol. I: Richelieu – Money. Collection of British authors, 531.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1860.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 73.
 
    154. Lytton, Edward George Bulwer-Lytton, Baron. The dramatic works. Vol. II: The Duchess de la Vallière - The Lady of Lyons - Not so bad as we seem.Collection of British authors, 532.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1860.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 73.
 
    155. Macaulay (Lord). Essays and Lays of Ancient Rome.
     London, George Routledge and Sons, 1889.
 
    156. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. I. (Collection of British Authors. Vol. 1571). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    157. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. II. (Collection of British Authors. Vol. 1572). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    158. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. III. (Collection of British Authors. Vol. 1573). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    159. Macaulay, [Thomas Babington] (Lord). Trevelyan, George Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay by his Nephew.
     Vol. IV. (Collection of British Authors. Vol. 1574). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1876.
 
    160. Mackenzie, James. Our country. A history of Scotland for the young. Nelsons’ school series.
London, Nelson & Sons, 1874.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, Constantinopoliad an Epic (1882). Diana Haas, «Kωνσταντίνου Kαβάφη Constantinopoliad an Epic», Zητήματα Iστορίας των Eλληνικών γραμμάτων. Aφιέρωμα στον K.Θ. Δημαρά, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή - Tμήμα Φιλολογίας - Tομέας Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1994, 298.
[Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    161. Mahaffy, J.P. Greek life and thought, from the age of Alexander to the Roman conquest. The social life of the Greeks, II.
London, Macmillan and Co.
     Πηγή: I.A. Σαρεγιάννης, Σχόλια στον Kαβάφη, Αθήνα, Ίκαρος 1964, 35.
 
    162. Mahaffy, J.P. Social life in Greece from Homer to Menander. The social life of the Greeks, I.
London, Macmillan and Co.
     Πηγή: I.A. Σαρεγιάννης, Σχόλια στον Kαβάφη, Αθήνα, Ίκαρος 1964, 35.
 
    163. Mahaffy, J.P. The Empire of the Ptolemies.
     London-New York, Macmilan and Co., 1895.
 
    164. Manzoni, Alessandro. The Betrothed Lovers. (I Promessi Sposi).
     (The Minerva Library of Famous Books). Eπιμ. G.T.B. < G.T. Bettany>. London, Ward, Lock & Bowden, Limited, 1893.
 
    165. Marvin, Charles. The Russians at the Gates of Herat.
     London and New York, Frederick Warne and Co., χ.χ.
 
    166. Mavrogordato, John. Modern Greece. A Chronicle and a Survey. 1800-1931.
     London, Macmillan and Co., Limited, 1931.
 
    167. Merivale, Charles. A general history of Rome, from the foundation of the city to the fall of Augustulus B.C. 753-A.D. 476.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    168. Michalaros, Demetrios A. The Legend of America and Other Poems.
     Chicago-New York, The American Hellenic Publishing Co., 1927.
 
    169. Milner, Thomas. The History of England. From the Invasions of Julius Caesar to the Year A.D. 1852. With Early Notices for the British Archipelago. Summaries of the State of the People at Different Periods, their Maritime Operations, Commerce, Literature, and Political Progress. For Schools and Families.
     (Educational series). London, The Religious Tract Society, χ.χ.
 
    170. Milton, John. Paradise Lost. With notes, critical and explanatory, original and selected, by J. R. Major.
London, B. Fellowes, 1853.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 71.
 
    171. Mommsen, Theodor. The History of Rome.
     Volume One. Mετ. W.P. Dickson. (Everyman’s Library, History). London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co., χ.χ.
 
    172. Mommsen, Theodor. The History of Rome. Translated by W.P. Dickson. Volume two. Everyman’s Library, 543.
London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    173. Mommsen, Theodor. The History of Rome. Translated by W.P. Dickson. Volume three. Everyman’s Library, 544.
London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    174. Mommsen, Theodor. The History of Rome. Translated by W.P. Dickson. Volume four. Everyman’s Library, 545.
London-New York, J.M. Dent & Sons Ltd.-E.P. Dutton & Co.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 67.
 
    175. Monk, Maria. The Awful Disclosures of Maria Monk and the Mysteries of a Convent.
     Philadelphia, T.B. Peterson, χ.χ.
 
    176. Moore, T. Sturge. The Rout of the Amazons.
     London, Duckworth and Co., 1903.
 
    177. Moore, Thomas. The Poetical Works.
London, Frederick Warne.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 70.
 
    178. Morley, John. Critical Miscellanies.
     (Mackmillan’s Colonial Library, 44). London and New York, Macmillan and Co., 1889.
 
    179. Morris, William. Hueffer, Francis. A Selection from the Poems of William Morris Edited with a Memoir of Francis Hueffer.
     (Collection of British Authors. Vol. 2378). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1886.
 
    180. Murray, Gilbert. A history of ancient Greek literature.
London, William Heinemann, 1907.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 72.
 
    181. Murray, Lindley. English Grammar, Adapted to the Different Classes of Learners: with an Appendix Containing Rules and Observations for Assisting the More Advanced Students to Write with Perspicuity and Accuracy.
     London, Longmans, Green, and Co., 1878.
 
    182. Noel-Buxton, Noel Edward, Baron of. Europe and the Turks.
London, John Murray, 1907.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 139.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    183. Norris, W.E. Mrs. Fenton. A sketch. Collection of British authors, 2677.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1890.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 146.
 
    184. Ossian. The Poems Translated. With Dissertations on the Aera and Poems of Ossian and Dr. Blair’s Critical Dissertation.
     (Collection of British Authors. Vol. 116). Mετ. James Macpherson. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1847 <1881>.
 
    185. Ouida [= de la Ramée, Louise]. Strathmore or Wrought by his own Hand. A Life Romance.
     (The Piccadilly Novels). London, Chatto & Windus, 1891.
 
    186. Pallis, A.A. Exchange of Populations in the Balkans.
     Reprinted from «The Nineteenth Century and After» by Permission of the Editor, March 1925. <London>, The Anglo-Hellenic League, 1925.
 
    187. Palmer, William Scott [= Dowson, Mary Emily]. An agnostic’s progress.
London, Longmans, Green & Co., 1906.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 142.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    188. Pater, Walter. Greek studies. A series of essays.
London, Macmillan & Co., 1895.
     Πηγή: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 140.
 
    189. Phillips, Stephen. Herod. A Tragedy.
     London and New York, John Lane, 1901.
 
    190. Phillips, Stephen. Paolo and Francesca. A Tragedy in Four Acts.
     London and New York, John Lane, The Bodley Head, 1901.
 
    191. Pinero, Arthur W. Dandy Dick. A Farce in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume VII). London, William Heinemann, 1900.
 
    192. Pinero, Arthur W. Lady Bountiful. A Story of Years. A Play in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume V). London, William Heinemann, 1891 <1892>.
 
    193. Pinero, Arthur W. Letty. An Original Drama in Four Acts and an Epilogue.
     London, William Heinemann, 1904.
 
    194. Pinero, Arthur W. Sweet Lavender. A Domestic Drama in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume VIII). London, William Heinemann, 1899.
 
    195. Pinero, Arthur W. The Amazons. A Farcical Romance in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume XI). London, William Heinemann, 1895.
 
    196. Pinero, Arthur W. The Cabinet Minister. A Farce in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume III). London, William Heinemann, 1898.
 
    197. Pinero, Arthur W. The Hobby-Horse. A Comedy in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume IV). London, William Heinemann, 1898.
 
    198. Pinero, Arthur W. The Magistrate. A Farce in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume VI). London, William Heinemann, 1899.
 
    199. Pinero, Arthur W. The Notorious Mrs. Ebbsmith. A Drama in Four Acts.
     London, William Heinemann, 1895.
 
    200. Pinero, Arthur W. The Princess and the Butterfly or the Fantastics. A Comedy in Five Acts.
     London, William Heinemann, 1898.
 
    201. Pinero, Arthur W. The Profligate. A Play in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume II). London, William Heinemann, 1898.
 
    202. Pinero, Arthur W. The Schoolmistress. A Farce in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume IX). London, William Heinemann, 1900.
 
    203. Pinero, Arthur W. The Times. A Comedy in Four Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume I). London, William Heinemann, 1900.
 
    204. Pinero, Arthur W. The Weaker Sex. A Comedy in Three Acts.
     (The Plays of Arthur W. Pinero. Volume X). London, William Heinemann, 1894.
 
    205. Poe, Edgar Allan. Poems. With an Original Memoir by R.H. Stoddard.
     Berlin, A. Asher & Co., χ.χ.
 
    206. Poe, Edgar Allan. Selections from Edgar Allan Poe. Prose and Poetry.
     (The Belle Sauvage library). London, Paris and Melbourne, Cassell & Company, Limited, χ.χ.
 
    207. Ragged, Hyder. King Solomon’s Wives; or, the Phantom Mines. With Numerous Illustrations. 
     London, Vizetelly & Co., 1887.
 
    208. Robertson, William. An Historical Disquisition Concerning the Knowledge which the Ancients had of India; and the Progress of Trade with that Country, prior to the Discovery of the Passage to it by the Cape of Good Hope. With and Appendix Containing Observation on the Civil Policy - the Laws and Judicial Proceedings - the Arts - the Sciences - and Religious Institutions of the Indians.
     New York, Harper and Brothers, 1844.
 
    209. Robertson, William. The History of Scotland during the Reigns of Queen Mary and of King James VI till his Accession to the Crown of England. With a Review of the Scottish History previous to that Period: and an Appendix Containing Original Letters.
     New York, Harper and Brothers, 1844.
 
    210. Robertson, William. The History of the Discovery and Settlement of America. With an Account of his Life and Writings to which are added Questions for the Examination of Students.
     New York, Published by Harper & Brothers, 1843.
 
    211. Robertson, William. The History of the Reign of the Emperor Charles V. With a View of the Progress of Society in Europe; from the Subversion of the Roman Empire, to the Beginning of the Sixteenth Century.
     New York, Published by Harper & Brothers, 1843.
 
    212. Roscoe, William. The Life of Lorenzo de’ Medici called the Magnificent.
     (Bohn’s Standard Library). London, George Bell and Sons, 1898.
 
    213. Ruskin, John. Selections from the Writings of John Ruskin. First series 1843-1860.
London: George Allen, 1893.
     Πηγή: Στρατής Τσίρκας, «Ο Καβάφης σχολιάζει Ράσκιν. (Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του ποιητή)». Επιθεώρηση Τέχνης 18/108 (Δεκέμβριος 1963) = Ο πολιτικός Καβάφης, Κέδρος 1971, 223-224.
 
    214. Ruskin, John. Selections from the Writings of John Ruskin. Second series 1860-1888.
London: George Allen, 1893.
     Πηγή: Στρατής Τσίρκας, «Ο Καβάφης σχολιάζει Ράσκιν. (Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του ποιητή)». Επιθεώρηση Τέχνης 18/108 (Δεκέμβριος 1963) = Ο πολιτικός Καβάφης, Κέδρος 1971, 223-224.
 
    215. Russell, W.H. The War. From the Death of Lord Raglan to the Evacuation of the Crimea.
     London-New York, G. Routledge & Co., 1856.
 
    216. Scaife, C.H.O. The Poetry of Alfred Tennyson. An Essay in Appreciation.
     London, Cobden-Sanderson, 1930.
 
    217. Schiller, Friedrich. The poems and ballads of Schiller. Translated by Sir Edward Bulwer Lytton, with a brief sketch of the author’s life. Collection of British authors, 59.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1844.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 146.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 69.
 
    218. Scott, Walter. The Antiquary.
     (The Handy Volume «Waverley»). London, Bradbury, Agnew & Co., 1877.
 
    219. Scott, Walter. The Poetical Works. With a biographical and critical memoir by Francis Turner Palgrave.
London, Macmillan and Co., 1873.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 141.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 70.
 
    220. Shakespeare, William. The Works.
     Επιμ. William George Clark, William Aldis Wright. (The Globe Edition). London, Macmillan and Co. Ltd., 1874.
 
    221. Shakespeare, William. The Works. Vol. II. Histories.
     (The Victoria Edition). London-New York, Macmillan and Co. Ltd., 1896.
 
    222. Shaw, Bernard. Man and Superman. A Comedy and a Philosophy.
     Westminster, Archibald Constable & Co. Ltd., 1903.
 
    223. Southey, Robert. The Life of Nelson.
     (The Chandos Classics, 108). London and New York, Frederick Warne and Co, χ.χ.
 
    224. Stevenson, Robert Louis. Essays in the art of writing.
London, Chatto & Windus, 1905.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 140.
 
    225. Stevenson, Robert Louis. Familiar studies of men and books.
London, Chatto & Windus, 1882.
     Πηγές: Κ.Π. Καβάφης, Constantinopoliad an Epic (1882). Diana Haas, «Kωνσταντίνου Kαβάφη Constantinopoliad an Epic», Zητήματα Iστορίας των Eλληνικών γραμμάτων. Aφιέρωμα στον K.Θ. Δημαρά, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή - Tμήμα Φιλολογίας - Tομέας Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1994, 298.
Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 140.
 
    226. Stevenson, Robert Louis. Island Nights’ Entertainments, Consisting of The Beach of Falesa - The Bottle Imp - The Isle of Voices.
     (Collection of British Authors. Vol. 2856). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1893 <1903>.
 
    227. Stevenson, Robert Louis. Kidnapped. Being Memoirs of the Adventures of David Balfour in the Year 1751.
     (Collection of British Authors. Vol. 2526). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1888 <1904>.
 
    228. Stevenson, Robert Louis. Tales and Fantasies.
     (Collection of British Authors. Vol. 3837). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1905 <1909>.
 
    229. Tennyson, Alfred. The Works.
     London and New York, Macmillan and Co., 1888.
 
    230. Thackeray, W. M. Miscellanies. Prose and Verse. Vol. I. Ballads, The Book of Snobs, The Fatal Boots, Cox’s Diary, The Tremendous Adventures of Major Gahagan.
     London, Smith, Elder & Co., 1870.
 
    231. Thackeray, William Makepeace. The works of William Makepeace Thackeray. With biographical introductions by his daughter, Anne Ritchie. Volume 1. Vanity Fair.
London, Smith, Elder, & Co., 1900.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 144.
 
    232. Thomson, James. The Poetical Works.
     (The People’s Standard Library). London, Ward, Lock, & Co., Warwick House, χ.χ.
 
    233. Tucker, T.G. Life in Ancient Athens. The Social and Public Life of a Classical Athenian from Day to Day.
     (Handbooks of Archaeology and Antiquities). London-New York, Mackmillan and Co. Limited, 1907.
 
    234. Vechten, Carl van. Spider Boy. A Scenario for a Moving Picture.
     (Collection of British Authors. Vol. 4858). Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1928.
 
    235. Vechten, Carl van. Spider Boy. A Scenario for a Moving Picture.
     (Collection of British Authors. Vol. 4858). Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1928.
 
    236. Virgil. The Works of Virgil. Translated by John Dryden. Reprinted from the best editions, with memoir, etc. The “Chandos classics”.
London, Frederick Warne and Co.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 140.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 66.
 
    237. Vizetelly, Edward. From Cyprus to Zanzibar, by the Egyptian delta. The adventures of a journalist in the isle of love, the home of miracles, and the land of cloves. Illustrated with many photographs by L. Fiorillo of Alexandria and others.
London, C.A. Pearson, 1901.
     Πηγές: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 138.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 68.
 
    238. Voltaire. Johnson, Samuel. Voltaire’s Candide or The Optimist and Rasselas, Prince of Abyssinia by Samuel Johnson.With an introduction by Henry Morley. Morley’s Universal library, 19.
London, George Routledge and Sons, 1886.
     Πηγές: [Αλέκος Σεγκόπουλος], δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 143.
Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη, Αθήνα, Ίκαρος, 1948, 73.
 
    239. Wells, H.G. Ann Veronica.
London, T. Fisher Unwin.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 143.
 
    240. Wells, H.G. Tales of space and time. Collection of British authors, 3413.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1900.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 145.
 
    241. Wells, H.G. The invisible man. A grotesque romance. Collection of British authors, 3282.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1898.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    242. Wells, H.G. The Island of Doctor Moreau.
London, William Heinemann, 1914.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 145.
 
    243. Wells, H.G. The Plattner story and others. Collection of British authors, 3436.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1900.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 135, 145.
 
    244. Wells, H.G. Twelve stories and a dream. Collection of British authors, 3712.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 134, 145.
 
    245. Wendt, Frederick W. Transatlantics.
New York, Brentano’s, 1899.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, δακτυλόγραφος κατάλογος εντύπων F135.1-12, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 133, 144.
 
    246. White, Fred M. The corner house.
London, Ward, Lock & Co. Limited, 1906.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 144.
 
    247. Whitney, William Dwight. Essentials of English Grammar for the Use of Schools.
     London, Kegan Paul, Trench & Co., 1883.
 
    248. Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray.
London, Simpkin, Marshall.
     Πηγή: Αλέκος Σεγκόπουλος, χειρόγραφος κατάλογος εντύπων F134.16-28, Αρχείο Καβάφη. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Αρχείο Καβάφη-Ερμής, 2003, 144.
 
    249. Wilde, Oscar. The Oscar Wilde Calendar. A Quotation from the Works of Oscar Wilde for Every Day in the Year with Some Unrecorded Sayings.
     Eπιμ. Stuart Mason. London, Frank Palmer, <1910>.
 
    250. Wood, Robert S. Word-Building. Transcription & Composition.
     Vol. II. Parts V, VI. & VII. London, Macmillan and Co., Limited, 1899.
 
    251. Wordsworth, William. Willian Wordsworth.
     London & Edinburgh, Thomas Nelson & Sons Ltd., χ.χ.
 
    252. Xenophon. The Memorable Thoughts of Socrates.
     Mετ. Edward Bysshe. (Cassell’s National Library, 158). London, Cassell & Company, Limited, 1880.
 
^