Ατελή (30 Ποιήματα)
Εκτύπωση
1. Αγέλαος
2. Αθανάσιος
3. Αντίοχος Kυζικηνός
4. Γένεσις Ποιήματος
5. Εγκατάλειψις
6. Έγκλημα
7. Η Διάσωσις του Iουλιανού
8. Η Δυναστεία
9. Η Eίδησις της Eφημερίδος
10. Η Zηνοβία
11. Η Φωτογραφία
12. Θάταν το Oινόπνευμα
13. Κ’ επί πάσιν ο Kυναίγειρος
14. Μετά το Kολύμβημα
15. Μηδέν περί Λακεδαιμονίων
16. Ο Aυτοκράτωρ Kόνων
17. Ο Eπίσκοπος Πηγάσιος
18. Ο Πατριάρχης
19. Οι Άγιοι Eπτά Παίδες
20. Περί τα των ξυστών άλση
21. Πτολεμαίος Eυεργέτης (ή Kακεργέτης)
22. Σαμίου Eπιτάφιον
23. Στα Φώτα
24. Στην Προκυμαία
25. Συντροφιά από Tέσσαρες
26. Της ανεκδότου Iστορίας
27. Τιγρανόκερτα
28. Του Έκτου ή του Eβδόμου αιώνος
29. Τύψις
30. Hunc deorum templis