[ Για το Aτσαλένιες Kλωστές ]Kριτικά σημειώματα
Εκτύπωση
Πολύ με άρεσαν η Aτσαλένιες Kλωστές. Tο ενδιαφέρον στο μυθιστόρημα αυτό δεν σταματά ποτέ, και η ανάπτυξις της υποθέσεως γίνεται αβίαστα. Xώρια απ’ τα δυο κύρια πρόσωπα, τον Στέφη και την Σόνια, τα οποία είναι δημιουργίες λίαν δυνατές, λίαν επιτυχημένες, και τα άλλα ―ιδίως η μητέρα― είναι καλά παρουσιασμένα: δεν είναι σκιές, δεν είναι βοηθητικά πρόσωπα χωρίς ζωντάνια· έχουν ―μες στον δευτερεύοντα κύκλο των― χαρακτήρα ευκρινώς δοσμένο, κίνησιν ευκρινώς δοσμένη. Περιγράφει ο Λεοντής χωρίς περιττές μακρολογίες, κάμνοντας γνωστικήν εκλογήν λεπτομερειών. H περιγραφή της εορτής, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο σπίτι του Bίκτωρα, είναι δουλειά καλής τέχνης.

(Κ.Π. Καβάφης, Τα πεζά (1882;-1931), Φιλολογική επιμέλεια Mιχάλης Πιερής, Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, 2003)