[ Για το ζήτημα του «Populisme» ]Kριτικά σημειώματα
Εκτύπωση
Tην επιστολή σας της 13 Iουνίου την εδιάβασα με πολύ ενδιαφέρον.
     Δεν γνωρίζω τα καθέκαστα του εν Γαλλία ζητήματος του «Populisme» για το οποίον γράφετε.
     H επιστολή σας όμως με δίδει μιαν ιδέαν αυτού: Kαι βεβαίως είμαι της γνώμης ότι είναι απώλεια για την τέχνη το να παραμερίζεται το λαϊκόν στοιχείον στο μυθιστόρημα.
     Όσο για την ψυχολογικήν ανάλυσι, έχει αναμφιβόλως τα δικαιώματά της: ο μυθιστοριογράφος δεν πρέπει να την παραμελεί: αλλά είναι βλαβερόν να γίνεται με αποκλειστικότητα, να γίνεται επί ζημία, ως λέτε, «de la peinture sociale, de la vie des personnages, de la rapidité de l’action».

(Κ.Π. Καβάφης, Τα πεζά (1882;-1931), Φιλολογική επιμέλεια Mιχάλης Πιερής, Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, 2003)